Politik på nätet

Anskaffningen av politisk information sker i största utsträckning via televisionen, många var de som följde de politiska debatterna och de så kallade duellerna inför riksdagsvalen 2006 och 2010. Undersökningen ”Svenskar och Internet 2011” studerade just vilka informationskällor som svenskarna ansåg vara de viktigaste inför de två valen och här visade sig att 52 procent av svenskarna inför valet 2006 ansåg att televisionen var den kanal där flest svenskar upphämtade sin information inför röstningen. Dagstidningarna stod även de högt, 41 procent förlitade sig på den information tidningarna producerade och därefter kom vänner och familj in på tredje plats som informationskälla, med sitt stöd på 30 procent av befolkningen. 22 procent ansåg att radion gav nyttig politisk information inför valet och endast 17 procent ansåg att internet var den rätta källan för att bilda sig en uppfattning om det politiska läget och de löften som utlovades. Inför valet 2010 hade det inte skett så stora förändringar, det mesta såg ut som tidigare, med ett undantag – tron på internet som en informationskanal inför valet. Internet var nu lika viktig informationskälla som radion.

Denna statistik ovan är ett utslag på hela den svenska befolkningen men om man ser till den yngre generationen så ser det dock helt annorlunda ut. För de i åldersspannet 16 upp till 25 år var internet den viktigaste informationskanalen inför valet, därefter kom familj och vänner, på tredje plats kom televisionen och därefter dagstidningar och långt ner på viktighets skalan kom radion. Skillnaderna är tydliga och visar kanske på hur framtiden kommer att förändras. Internet är mediet för den yngre generationen och påverkar dem i allt högre grad än den äldre generationen. Det intressanta med denna statistik är kanske inte endast ungdomarnas val av informationskanal, men hur de aktivt deltar i den politiska debatten på via internet och ofta på Facebook. Enligt undersökningen diskuteras politik på Facebook, det uttrycks politiska åsikter och många söker även upp politiker på Facebook eller via andra sociala medier som exempelvis Twitter. Enligt undersökningen är det främst unga i åldrarna 16 till 25 år som diskuterar politik på Facebook, hela 48 procent av dessa användare har skrivit eller delat politiska åsikter på sin sida, vilket minskar i linje med åldern på Facebook-användarna. Sammanfattningsvis kan konstateras att ålder har stor påverkan på val av informationskanal när det handlar om politik, där de äldre följer debatter på TV söker den yngre generationen information på nätet och via sina vänner och familjemedlemmar. Trots att de kan tyckas att ungdomar påverkas till hög grad av familj och vänner så är de dessa som i större utsträckning diskuterar politik på det öppna forumet – internet.

En bröstförstoring är mer accepterad i Stockholm

Bröstförstoring och det ordet för med sig lite annorlunda reaktioner beroende på i vilket sammanhang och vart det nämns. Generellt sett så kan man säga att synen på en bröstförstoring kommit att ändras och att detta ingrepp inte längre möts av samma skeptiska blickar som det kanske gjorde för några år sedan. Något som naturligtvis är bra då man måste vara den som bestämmer över hur man ser ut.

Föds man med små bröst eller ser att åldern påverkar hur dessa ser ut – ja, då måste man också kunna förändra och nå den vision man själv är nöjd och tillfreds med. Vi nämnde ovan att det kan komma att påverka vart man bor och hur reaktionen på en bröstförstoring blir och här kan vi säga att personer i Stockholm har en mer liberal syn på saken. En bröstförstoring i Stockholm möts – helt enkelt – av ett ryckande på axlarna och det är där ingen större sak och detta är naturligtvis oerhört glädjande. De moraliska pekpinnar som det alltid har viftats med i samband med någon typ av estetisk kirurgi verkar äntligen har förpassats längst ner i soptunnan – där de också hör hemma.

Man måste få bestämma över sin egen kropp och då metoderna är så säkra som de är idag så finns det ingen anledning till varför en bröstförstoring, ett ansiktslyft eller en förstoring av sina läppar ska mötas av annat än applåder; något som alltså är vanligare i Stockholm än i någon annan stad i Sverige och det är något som vi får hoppas sprider sig.

Konsultation viktigt vid en bröstförstoring

Om vi ger ett exempel på hur en bröstförstoring går till så kan vi för att förenkla säga att det är du som ska genomföra ingreppet och att du bor i Stockholm. Du har alltid upplevt att dina bröst är lite för små, att klänningar och andra kläder sitter illa på dig och beslutet om en bröstförstoring är något som växt fram genom åren. Det handlar alltså inte om något överilat beslut som är taget, så att säga, på uppstuds, utan om ett noga genomtänkt sådant.

Det som sker och som är viktigt nu är att du dels hittar en pålitlig klinik i Stockholm som erbjuder en bröstförstoring och att du innan ingreppet verkligen får sitta ned och förklara ditt ärende samt komma fram till vilket typ av ingrepp som passar just dig.

En konsultation som även bör innebära att du får prova din tänka bröststorlek; genom att prova kläder med en viss typ av bh kan du känna vilken storlek som är lagom för dig och det är väldigt viktigt. Många kvinnor väljer nämligen – tvärtemot vad många tror – för små bröst snarare än för stora.

Nummer två är att du väljer om din bröstförstoring ska innebära silikon eller koksaltlösning och där kommer din läkare att noggrant förklara för- respektive nackdelar med varje implantat.

Nummer tre vid din konsultation gäller hur ingreppet ska se ut. Vill du få dina implantat inopererade vid ett snitt i vårtgården (areolärt), i vecket under brösten (submammärt) eller genom ett snitt i armhålan (appilärt)? Samtliga ingrepp kommer att gås igenom med en erfaren kirurg och anpassas helt efter dina önskemål och behov.

Konsultationen innan är den viktigaste delen vid en bröstförstoring och det är viktigt att du och din kirurg i Stockholm tillsammans arbetar fram den lösning som passar dig och din kropp bäst.

Bekvämt att anlita en flyttfirma

Att man idag kan se hur allt fler privatpersoner väljer att använda sig av professionell hjälp vid sina flyttar i Stockholm är något som kan förklaras av två stycken detaljer. Dels så har bostadspriserna i Stockholm gjort att väldigt många personer gjort en stor vinst på sin försäljning och därmed också tycker att det finns ett stort värde i att lägga en del av denna på en professionell flyttfirma. Dels så är faktiskt denna summa alltför hög heller.

I och med att Stockholm är den stad i Sverige där överlägset flest dagliga flyttar sker så finns det också en ganska hög konkurrens mellan de verksamma flyttföretagen och denna konkurrens har i sin tur gjort att priserna sjunkit och blivit betydligt humanare än vad de är i andra städer.

Kort sagt; en vinst vid en bostadsförsäljning i kombination med att en flyttfirma i Stockholm är billig är de stora anledningarna till att fler väljer den lösningen. Dock så ska man veta att det inte bara är priserna som sjunkit i Stockholm då man väljer att anlita en erfaren och kunnig flyttfirma i Stockholm – nej, även antalet tjänster som man välja har kommit att öka och därmed gjort en flytt än mer bekväm för en privatperson att genomföra.

Om vi förklarar dessa tjänster nedan så kanske vi kan ge en lite bättre bild av vilka fördelar man kan ha som kund i Stockholm om man anlitar professionell hjälp snarare än att på egen hand – tillsammans med sina vänner – sköta flytten.

• Packning. En flyttfirma idag kan redan på ett tidigt stadium hjälp till med att packa alla föremål, all porslin och allt annat bohag. Det kan innebära att om en flytt ska ske på en lördag så har flyttfirman man anlitat redan under fredagen tagit hand om all packning – något som gör flytten mer effektiv.
• Flyttstädning. Många flyttfirmor har nära samarbeten med städföretag och kan därigenom erbjuda förmånliga paketpris där även den jobbiga flyttstädningen är inkluderad. Den detalj som många anser som den svåraste att hinna med.
• Billiga hjälpmedel. En detalj som kan vara väldigt viktig i Stockholm med tanke på hur fastigheter där kan se ut. Höga hus och trånga passager kräver ibland hjälpmedel som exempelvis en skylift och här brukar en sådan vara väldigt förmånligt inkluderad i priset.

Där hade vi tre stycken saker som man brukar få hjälp med om man engagerar en flyttfirma i Stockholm. Tjänster som man tidigare fick betala dyrt för, men som idag är väldigt förmånliga. Dock – och detta är extremt viktigt: det varierar väldigt mycket i kvalitet mellan företagen också. Vi tycker därför att man ska utgå från följande tips innan man bestämmer sig och skriver på ett avtal.

• Referenser. Se till att få nummer – och ring! – till tidigare kunder.
• Garanti och försäkring. Vad händer om något går sönder eller försvinner? Se till att det finns avtal som gör att du får ersättning om det inträffar någon olycka.
• Parkeringstillstånd. En viktig detalj i Stockholm där bristen på parkeringsplatser är stor. Se till att den flyttfirma du anlitar har de rätta tillstånden och därmed kan göra din flytt mer effektiv.

Stamspolning sparar pengar

Det finns all anledning till att även som fastighetsägare använda sig av samma tänk som en vanlig husägare brukar göra för att spara pengar. Det vill säga att tänka och agera långsiktigt och i förebyggande syfte snarare än att tvingas betala så det är akut och därmed mer kostsamt. Det här gäller oavsett vilket område på en fastighet man pekar på, men främst så kan vi peka på tre stycken där man har ett större behov av förebyggande jobb och ett långsiktigare tänk. Det finns nämligen tre stycken områden som samtliga slits lite mer än övriga och som således behöver mer översikt och lite mer omsorg. Vilka är då dessa och vad ska du som fastighetsägare fokusera på då det kommer till förebyggande arbete?

Först och främst så kan vi peka längst upp på de fastigheter du äger och säga att ditt tak kommer att behöva repareras med jämna mellanrum. Något som är naturligt då taket är den yta som drabbas hårdast av regn, snö, kyla och solsken och som därmed också har en begränsad livslängd. En kontakt med en takläggare för regelbundna kontroller och reparationer kan spara mycket pengar och ger dig dessutom en chans till bättre planering kring kostnaden om eventuella framtida takbyten på dina fastigheter i Stockholm.

Nummer två handlar om det andra området på dina fastigheter där Moder Jord har en förmåga att påverka – nämligen husgrunden och här är vikten väldigt stor att du regelbundet kollar huruvida en dränering är- eller kommer att bli nödvändig att genomföra.

Det tredje området är också det enklaste att underhålla men – tyvärr – också det mest bortglömda och handlar om rören och de ledningar som löper på insidan av dina fastigheter. Dessa slits väldigt mycket mer än vad man tror och av den anledningen så kan det vara nödvändigt att kanske var tredje år genomföra en stamspoling som rensar dem rena från smuts, från fett och från annat som kan ha fastnat i dessa och orsaka stopp samt sämre vattenflöden.

Stamspolning höjer levnadsstandarden i Stockholm

Stamspoling är att alltid att föredra framför ett stambyte och om man regelbundet – som sagt, vart tredje år – genomför en stamspoling i sina fastigheter i Stockholm så har man också en större chans att slippa ett sådant. Stamspolning är ett betydligt lindrigare projekt som inte alls påverkar de som bor i en fastighet i Stockholm på samma sätt som ett stambyte gör.
Naturligtvis så kommer man förr eller senare ändå att tvingas genomföra ett sådant; även med regelbunden stamspolning så finns ett naturligt slitage på rör och ledningar och detta främst i de större fastigheterna där många lägenheter finns och där många personer duschar, använder handfaten och går på toaletten. En stamspolning gör dock att ett stambyte sker mindre frekvent och att rören och ledningar håller på ett väldigt bra sätt där de boende slipper stopp i avlopp, illaluktande golvbrunnar och dåligt vattenflöde.

Som hus- och som fastighetsägare så har man således all anledning till att initiera en kontakt med ett företag som erbjuder tjänsten stamspolning och detta oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige. Det sparar – helt enkelt pengar och höjer levnadsstandarden.

http://www.stamspolningstockholm.nu/ hittar du experter på stamspolning i Stockholm.

Vilket solskydd passar dig och ditt boende?

Om man som husägare står inför att välja solskydd till sitt hus så har man också generellt sett ett lite större urval än en person som bor i en lägenhet. En lägenhetsinnehavare får ofta luta sig mot det alternativ som finns installerat i bostaden och detta i form av persienner.

Här ska man dock veta att just persienner är att väldigt bra alternativ som just solskydd och att det även fyller en annan bra funktion som andra solskydd är sämre på – nämligen som skydd mot insyn. Detta är också den stora anledningen till att lägenheter ofta har persienner installerade – dels så är de perfekta som skydd mot solen, ger ett behaglig inomhusklimat och dels så skyddar de även mot insyn samt är billiga.

Vi lämnar dock persienner för en stund och ser till den husägare vi nämnde ovan och vilka val denna har gällande solskydd – utöver då persienner som naturligtvis även fungerar i hus och villor – och ser till dessa. Vi kan säga att det handlar om en husägare i Lund då detta är en stad med en lagom storlek som kan fungera som en slags meridian och genomsnitt över Sverige. De här solskydden tycker vi att denne husägare i Lund ska överväga.

• Jalusier. Att välja jalusier ger en lite lyxigare känsla än persienner men fungerar egentligen på samma sätt. Dock så får man genom att välja jalusier även ett bra skydd även mot inbrott – något som av hävd är lite vanligare i villor än i lägenheter om man ser till att fönstren är den plats dit tjuven söker sig. Denne husägare i Lund bör således med detta i åtanke hellre välja jalusier än persienner och helst då i trä då dessa skänker lite vardaglig lyx.
• Markiser. På tal om vardaglig lyx så är markiser det perfekta solskyddet sett ur det avseendet. Genom att denne husägare väljer markiser så kan han också nå en förändring som är svårslaget. Markiser ovanför fönstren eller som skydd ovanför en uteplats ger alltid ett hus lite extra karaktär och en känsla av lyx. Det man ska tänka på här är att låta ett proffs genomföra monteringen och installationen; man måste nämligen ha vissa saker i beräkningen i form av vind, närhet till grannar och till eventuella gångvägar.
• Solfilm. Fler och fler husägare väljer att montera ner sina persienner och istället välja solfilm som lösning. Detta då solfilm även ger möjlighet att man kan se ut – något som persienner av förklarliga skäl inte gör – och att de dessutom går att anpass efter sina egna önskemål. Vill man exempelvis ha solfilm fäst över halva fönstret så går detta att skära till och installera utan några större problem. Det här solskyddet kan vara värt att överväga även för lägenhetsägare och är således inte bara exkluderat till en husägare i exempelvis Lund. Nackdelen här är att lösningen är permanent på ett annat sätt än vad persienner är, har man en gång fäst solfilm på fönstren så sitter de också kvar där.

Besök http://www.persiennlund.se/ för mer information.

Powered by WordPress