Politik på nätet

Anskaffningen av politisk information sker i största utsträckning via televisionen, många var de som följde de politiska debatterna och de så kallade duellerna inför riksdagsvalen 2006 och 2010. Undersökningen ”Svenskar och Internet 2011” studerade just vilka informationskällor som svenskarna ansåg vara de viktigaste inför de två valen och här visade sig att 52 procent av svenskarna inför valet 2006 ansåg att televisionen var den kanal där flest svenskar upphämtade sin information inför röstningen. Dagstidningarna stod även de högt, 41 procent förlitade sig på den information tidningarna producerade och därefter kom vänner och familj in på tredje plats som informationskälla, med sitt stöd på 30 procent av befolkningen. 22 procent ansåg att radion gav nyttig politisk information inför valet och endast 17 procent ansåg att internet var den rätta källan för att bilda sig en uppfattning om det politiska läget och de löften som utlovades. Inför valet 2010 hade det inte skett så stora förändringar, det mesta såg ut som tidigare, med ett undantag – tron på internet som en informationskanal inför valet. Internet var nu lika viktig informationskälla som radion.

Denna statistik ovan är ett utslag på hela den svenska befolkningen men om man ser till den yngre generationen så ser det dock helt annorlunda ut. För de i åldersspannet 16 upp till 25 år var internet den viktigaste informationskanalen inför valet, därefter kom familj och vänner, på tredje plats kom televisionen och därefter dagstidningar och långt ner på viktighets skalan kom radion. Skillnaderna är tydliga och visar kanske på hur framtiden kommer att förändras. Internet är mediet för den yngre generationen och påverkar dem i allt högre grad än den äldre generationen. Det intressanta med denna statistik är kanske inte endast ungdomarnas val av informationskanal, men hur de aktivt deltar i den politiska debatten på via internet och ofta på Facebook. Enligt undersökningen diskuteras politik på Facebook, det uttrycks politiska åsikter och många söker även upp politiker på Facebook eller via andra sociala medier som exempelvis Twitter. Enligt undersökningen är det främst unga i åldrarna 16 till 25 år som diskuterar politik på Facebook, hela 48 procent av dessa användare har skrivit eller delat politiska åsikter på sin sida, vilket minskar i linje med åldern på Facebook-användarna. Sammanfattningsvis kan konstateras att ålder har stor påverkan på val av informationskanal när det handlar om politik, där de äldre följer debatter på TV söker den yngre generationen information på nätet och via sina vänner och familjemedlemmar. Trots att de kan tyckas att ungdomar påverkas till hög grad av familj och vänner så är de dessa som i större utsträckning diskuterar politik på det öppna forumet – internet.

Dags för en renovering i Helsingborg?

När du ska utföra en renovering i Helsingborg vill du vara säker på att resultatet blir bra och att du kan känna dig nöjd med de ombyggnationer som har skett på ditt hem. För att det ska kunna bli så, behöver du anlita en byggfirma med bred kompetens som har mångårig erfarenhet av att bygga och att göra om och som vet vad de gör. De ska även veta vad som blir bäst för ditt hem. Du ska kunna känna dig trygg i ditt hem och veta att det håller över tid. Därför får inget halvdant material användas och det är viktigt att man rubbar på priset och inte kvalitén. 

Detta innebär att billigast inte alltid är bäst när du anlitar en byggfirma för renovering i Helsingborg. Givetvis kan du få ned priserna en hel del, men detta gör du främst genom att låta byggfirman du anlitar att pressa priserna i kombination med de stående avtal de har med sina leverantörer. Det är oftast billigare att låta byggfirman stå för det material som krävs vid en renovering i Helsingborg, inte på det sättet att de lägger ut för det, utan att de får välja det och att du betalar för det.

Detta är för att de nämligen vet precis vad du behöver och i vilken mängd, vilket minskar risken för felköp. Kontakta www.bygghelsingborg.nu/renovering-Helsingborg för att ta kontakt med en kunnig byggfirma idag och be dem om en offert på just ditt projekt som du vill utföra på ditt hus eller dina lokaler.

Billigare renovering i Vasastan

Att Stockholm är den stad där varje renovering innebär en större vinst vid en eventuell försäljning av bostaden gör att det också är där som det sker absolut flest renoveringsprojekt. Äger man exempelvis en lägenhet i Vasastan så kan varje litet ingrepp och projekt innebära väldigt mycket mer pengar den dagen man beslutar sig för att sälja; det som man däremot bör tänka på här är att man tar hjälp vid dessa projekt – oavsett vad det än handlar om.

Visst, det är billigare att renovera på egen hand – men man ska även veta att man har en klar fördel av att bo i Stockholm då det handlar om priset för hantverksjobb. Detta då det finns väldigt många företag som är verksamma inom de områden som rör detta och att man tack vare detta som privatperson kan använda denna konkurrens till sin egen fördel.

Som exempel: du ska renovera badrummet i denna lägenhet i Vasastan och för detta behöver du kontakta dels en rörmokare, en elektriker (för golvvärmen) och en plattsättare för ditt kakel. Antingen kan du här välja att anlita dessa var för sig eller också kan du kontakta ett företag som erbjuder dig en totalentreprenad – det vill säga; du får en rörmokare, en elektriker och en plattsättare som alla jobbar på samma företag och som därmed jobbar gemensamt vid badrumsrenoveringen i Vasastan.

Just totalentreprenad är här att föredra och det är också detta alternativ som du använder dig av. Du kontaktar flertalet företag som erbjuder denna tjänst, får offerter och ställer därefter dessa mot varandra. Här ser du att priserna varierar ganska kraftigt och du väljer ett företag som ligger någonstans mitt emellan. Detta gör du av en anledning – de billigaste litar du inte på rent kvalitetsmässigt och de dyraste anser du vara rena bluffar.

Använd Rot-avdraget för renoveringen

Du skriver så småningom på kontraktet med detta företag som alltså kommer med all nödvändig kompetens och arbetet tar ungefär två veckor att genomföra för dessa. Detta kan ställas mot ditt andra alternativ – att anlita varje hantverkare enskilt; där hade arbetet med ditt badrum i Vasastan istället tagit tre veckor på grund av bristande kommunikation, missförstånd och andra problem arbetarna emellan.

Tack vare denna totalentreprenad har du fått ett bra pris och ett effektivt jobb utfört och finns det några andra fördelar gällande denna badrumsrenovering i Vasastan – om vi även bortser från det faktum att du kommer att tjäna pengar vid din försäljning?

Ja, och detta gäller inte bara i Stockholm och i Vasastan utan över hela Sverige och kallas för rot-avdrag. Tack vare denna frikostiga skattereduktion kan du dra av halva arbetskostnaden vid din deklaration och därefter få tillbaka beloppet på din skatt. Du kan alltså här anlita rörmokare i Vasastan och få, elektriker och plattsättare på köpet via totalentreprenad och bara betala hälften av kostnaden för deras arbete.

Material och annat betalar du naturligtvis själv, men att kunna använda sig av detta rot-avdrag vid en renovering sparar onekligen väldigt mycket pengar och gör att man i Stockholm – utöver de redan låga priserna för hantverkare – alltså kan få en badrumsrenovering utförd ännu billigare. Det är således en av förklaringarna till att Stockholm är den stad där privatpersoner renoverar allra mest.

Problem med städning i Solna

I samband med att man i Sverige införde rut-avdraget så har ökningen av antalet företag som erbjuder hjälp med hushållsnära tjänster ökat markant; något som blivit extra tydligt i Stockholm och anda större städer. Rut-avdraget införde man – på samma sätt som byggbranschens motsvarighet; rot-avdraget – för att få bort antalet svarta jobb inom städbranschen. Man upplevde från statens sida att det fanns ett stort mörkertal gällande detta och trodde sig genom en skattereduktion kunna motverka detta. Hur har det då fungerat?

Jo, det har faktiskt fungerat väldigt bra; tack vare rut-avdraget har de facto antalet svartjobb minskat rejält – privatpersoner upplever sig i dagsläget ha råd att anlita företag för städning och dessutom betala skatt för detta. Alltså; mer skatt till statskassan och fler nöjda kunder som är villiga att betala för städhjälp, tvättning, putsning av fönster och andra hushållsnära tjänster – oavsett om de bor i Solna, Kiruna eller i Malmö. Allt gott således?

Nej, det är ju tyvärr inte det; i kölvattnet av rut-avdraget har andra problem kommit fram och även detta går att spåra till det vi nämnde först; att det i Stockholm kommit fram så pass många nya företag verksamma inom städning har gjort att många av dessa visat sig vara rena bluffar. Tyvärr blir det ju så att så fort något blir populärt och efterfrågat så vill också fler ha en del av kakan och då det gäller städning så är det inget undantag. Bygg- och hantverksbranschen upplever i dagsläget samma problem – man har sett en markant minskning av svarta jobb, men man har tyvärr också sett en rejäl ökning av fuskjobb.

Visst – man kan här tycka att man ska skilja lite mellan äpplen och päron och att ett fuskjobb inom städning hemma hos en privatperson i Solna inte alls på samma sätt kan jämföras med ett fuskjobb gällande en badrumsrenovering i Stockholms innerstad.

Men; det vi menar här handlar alltså inte om det företag man anlitar för städning i Solna är dåliga på att dammsuga eller långsamma på att pusta fönster – det handlar istället om att de stjäl.

Var noga innan du skriver på ett kontrakt

Att antalet stölder ökat rejält i samband med att privatpersoner använder sig av extern hjälp för städning eller andra hushållsnära tjänster är ett stort problem och vi singlar inte ut Solna på något sätt – problemen finns över hela Stockholm och syns även i en mindre omfattning i Göteborg och Malmö. Man ger trots allt nyckeln till sitt eget hem och låter en okänd person ha tillgång till sina personliga saker; något som bäst beskrivs enligt devisen om att tillfället gör tjuven.

Dessutom så handlar det inte om att personen i fråga stjäl under tiden städningen sker – nej, det hela är mer raffinerat än så. Ofta så handlar det om kopierade nycklar som därefter säljs på den svarta marknaden och ger tjuven fri lejd in till privatpersoners hem.

Ska man anlita ett företag för städning i Solna så bör man alltså ha torrt på fötterna och verkligen ha gjort sin hemläxa; det vill säga – kolla upp företaget noggrant innan ett kontrakt skrivs på och nycklarna överlämnats. Research är A och O.

Ett nöje med renovering i Stockholm

Har du en vacker lägenhet i Stockholm som du vill renovera? Känner du att det krävs en ombyggnation för att ditt hem ska nå sin fulla potential? Kanske är det dags för tillökning i familjen och ni behöver mer plats att röra er på? Du kanske behöver en övervåning i din villa? Eller så har ditt hem utsatts för skadegörelse och du behöver Renovering i Stockholm. Då kan du få hjälp av en kunnig byggfirma. De vet nämligen att det kan se ut olika, för olika personer beroende på vilken livssituation de förnärvarande befinner sig. Man har olika anledningar till att man vill ha en renovering i Stockholm, och man vill gärna ha ett bra slutresultat.

Vi är en kunning byggfirma

Man vill självklart ha det fint omkring sig trots att budgeten kan variera. Det ska inte behöva vara överdrivet dyrt när man utför en renovering i Stockholm. Tvärtom så är konkurrensen hög och det är många företag som vill ta på sig just din renovering oavsett vad din anledning är till att du vill bygga om. Det är dock bra om du anlitar en byggfirma som hör vad du säger och tar hänsyn till dina behov och din budget. Alla kan ha råd att renovera och det gäller att veta vad man ska spara in på. 

Du ska även självklart känna dig nöjd med ditt slutresultat, samt att du vill höra av dig till samma firma igen när det väl blir dags för ännu en ombyggnation. Det ska vara ett nöje att renovera och förnya sin bostad.

Sänk uppvärmningskostnaden och gör en insats för miljön

Om du är fastighetsägare och befarar att isoleringen är bristfällig är det hög tid att vidta åtgärder. Dålig isolering är mycket kostsamt på sikt på grund av ökad kostnad för uppvärmning. Det blir ofta en negativ utveckling, där värmen måste höjas mer och mer ju kallare det blir, eftersom värmen bara försvinner ut från fastigheten utan fullgod isolering. Är isoleringen däremot korrekt utförd kan bostaden vara varm och behaglig året runt, samtidigt som elräkningen hålls nere. Behöver du Isolering i Helsingborg, se till att ta kontakt för att hitta den bästa lösningen för din fastighet.

Isolering i Helsingborg

Nuförtiden är kunskaperna om isolering betydligt bättre än de var en gång i tiden. Många äldre fastigheter är faktiskt inte särskilt bra isolerade och tyvärr får fastighetsägaren betala priset för varje år som går. Värmen stiger uppåt och försvinner lätt ut genom till exempel taket om isoleringen är undermålig. Då är man så illa tvungen att höja värmen för att bibehålla en behaglig temperatur, inte minst i fastigheter som används som bostäder. När mer energi används för uppvärmning är det också negativt för miljön. Det är viktigt att istället försöka minska sin energianvändning.

Företaget Cremab Isolering AB kan anlitas för att hitta en lösning på alla tänkbara problem med isolering i Helsingborg. De har lång erfarenhet och kompetenta medarbetare. De brinner för att alla kunder ska kunna få bra isolerade hus och sänka sina uppvärmningskostnader. Ofta går det fortare än vad många tror för att en investering i bättre isolering ska löna sig.

Cremab Isolering AB använder sig av de senaste metoderna och strävar efter att alltid ligga i framkant när det gäller teknik och miljö. Det säkerställer att man som kund kan få miljövänlig isolering av hög kvalitet.

Skräddarsy din hemstädning i Nacka

Att det finns så pass många verksamma städföretag i Stockholm har gjort att det numera är lite av kundernas marknad – både gällande priser och för hur man vill ha exempelvis en hemstädning utförd. I och med att rut-avdraget infördes så såg man en markant ökning av användandet av hushållsnära tjänster; något som också var själva syftet med detta avdrag.

Tack vare rut-avdraget får man ju dra av en del av beloppet för exempelvis hemstädning på sin deklaration och därefter få tillbaka summan på sin skatt – oavsett också var man bor och det spelar ingen roll om har sin bostad i Nacka, Östersund eller i Kiruna. Rut-avdraget gäller ju överallt och får användas oavsett var man bor – däremot ska man tillägga att det är i Stockholm som den största skillnaden märks av före- och efter detta avdrag kom fram.

Just i Stockholm och i närliggande områden som exempelvis Nacka så har man i en större utsträckning sett hur privatpersoner använder sitt rut-avdrag till hemstädning och därmed sparar en massa tid som kan läggas på andra saker. Här har vi alltså förklaringen till att det finss så många företag som jobbar med hemstädning och varför dessa måste erbjuda bättre tjänster, lägre priser och med kundanpassade lösningar; konkurrensen mellan alla är, helt enkelt, för stor i Stockholm. En privatperson i exempelvis Nacka kan tack vare detta få sin hemstädning anpassad helt efter sina behov och dessutom till ett betydligt bättre pris än vad en person någonstans i Norrland skulle kunna få om denne var intresserad av hemstädning.

Orättvist, kan man tycka, men det är så verkligheten blir då många aktörer slåss om samma kaka och försöker sticka ut; konkurrensen leder alltid till lägre priser och bättre service och just i Nacka kan man alltså dra nytta av hemstädning. I staden i Norrland kanske man istället kan se en stor uppsjö av snickare och då har man ju en fördel av lägre priser där.

Hemstädning är en del av vardagen i Nacka

Det vi menar med att man kan skräddarsy sin hemstädning i Nacka eller övriga Stockholm handlar här om att man kan få det företag man anlitat att inkludera även tvättning, putsning av fönster och diskning; något som annars brukar fungera som något man betalar extra för. Att hemstädning för en familj i Nacka dessutom kan förläggas till de tidpunkter som passar dem, ske under flertalet dagar i veckan samt utföras av samma person varje gång är ytterligare fördelar som den konkurrens vi nämnde ovan för med sig.

Rut-avdrag, billigare priser och en med anpassad hemstädning är alla komponenter som gör att fler personer ser hemstädning som en självklar del av vardagen i Stockholm och närliggande områden som exempelvis då Nacka. Vi får här se hur det blir i framtiden och om rut-avdraget försvinner – mycket tyder på att många familjer vant sig och även utan detta kommer att fortsätta att anlita ett företag för sin hemstädning. Har man en gång upptäckt fördelarna så är det också svårt att sluta.

Powered by WordPress