Politik på nätet

Anskaffningen av politisk information sker i största utsträckning via televisionen, många var de som följde de politiska debatterna och de så kallade duellerna inför riksdagsvalen 2006 och 2010. Undersökningen ”Svenskar och Internet 2011” studerade just vilka informationskällor som svenskarna ansåg vara de viktigaste inför de två valen och här visade sig att 52 procent av svenskarna inför valet 2006 ansåg att televisionen var den kanal där flest svenskar upphämtade sin information inför röstningen. Dagstidningarna stod även de högt, 41 procent förlitade sig på den information tidningarna producerade och därefter kom vänner och familj in på tredje plats som informationskälla, med sitt stöd på 30 procent av befolkningen. 22 procent ansåg att radion gav nyttig politisk information inför valet och endast 17 procent ansåg att internet var den rätta källan för att bilda sig en uppfattning om det politiska läget och de löften som utlovades. Inför valet 2010 hade det inte skett så stora förändringar, det mesta såg ut som tidigare, med ett undantag – tron på internet som en informationskanal inför valet. Internet var nu lika viktig informationskälla som radion.

Denna statistik ovan är ett utslag på hela den svenska befolkningen men om man ser till den yngre generationen så ser det dock helt annorlunda ut. För de i åldersspannet 16 upp till 25 år var internet den viktigaste informationskanalen inför valet, därefter kom familj och vänner, på tredje plats kom televisionen och därefter dagstidningar och långt ner på viktighets skalan kom radion. Skillnaderna är tydliga och visar kanske på hur framtiden kommer att förändras. Internet är mediet för den yngre generationen och påverkar dem i allt högre grad än den äldre generationen. Det intressanta med denna statistik är kanske inte endast ungdomarnas val av informationskanal, men hur de aktivt deltar i den politiska debatten på via internet och ofta på Facebook. Enligt undersökningen diskuteras politik på Facebook, det uttrycks politiska åsikter och många söker även upp politiker på Facebook eller via andra sociala medier som exempelvis Twitter. Enligt undersökningen är det främst unga i åldrarna 16 till 25 år som diskuterar politik på Facebook, hela 48 procent av dessa användare har skrivit eller delat politiska åsikter på sin sida, vilket minskar i linje med åldern på Facebook-användarna. Sammanfattningsvis kan konstateras att ålder har stor påverkan på val av informationskanal när det handlar om politik, där de äldre följer debatter på TV söker den yngre generationen information på nätet och via sina vänner och familjemedlemmar. Trots att de kan tyckas att ungdomar påverkas till hög grad av familj och vänner så är de dessa som i större utsträckning diskuterar politik på det öppna forumet – internet.

Stora faror med elektricitet

Att man inte tänker på elektricitet mer än då något händer är naturligt. Kort sagt; de flesta av oss har egentligen ingen aning om vad som gäller och hur allting fungerar och det enda som påverkar ens vardag är då någon propp går, då en lampa på exempelvis diskmaskinen slutar fungera eller då något annat går sönder. Det är först då man börjar fundera kring elektricitet och hur sådan fungerar. Gott så, i de flesta fall behöver man inte veta mer än så och man kan vara trygg med att den bostad man äger har el som är korrekt dragen. Tyvärr så gäller inte detta alla och det är lite det vi ska titta lite närmare på här.

Vi ställer oss frågan: vet du vilken elektriker som dragit elen hemma hos dig? Förmodligen har du ingen aning och av den anledningen så kan det finnas ett värde i att faktiskt kontakta en elektriker som går igenom hur elen i ditt hem är dragen. Det vi menar här är att det finns lite för många hemmasnickrare i Sverige som hittat kreativa lösningar för elektricitet och att denna kreativitet må fungera för tillfället – men som kan innebära en livsfara i framtiden.

Först och främst här. Att dra el på egen hand är något som är olagligt och på det stora hela så kan vi säga att man alltid bör kontakta en behörig elektriker; även om det handlar om något som att installera golvvärme. Är du osäker så bör alltid en behörig elektriker kontaktas.

Har en behörig elektriker installerat dina spotlights?

Med detta sagt så tänkte vi kolla på ett specifikt område som visat sig vara extra populärt och som du ska fästa ditt fokus på; särskilt om du nyligen köpt din bostad. Ser man här till en specifik stad där renoveringar varit vanliga – Stockholm – så har många av dessa skett med en tanke om en maximerad vinst vid försäljning och där säkerheten fått stå åt sidan.

Vi kan här säga att du precis köpt ett hus i Täby och att den förre ägaren just genomfört en omfattande renovering. Huset är således i toppskick och du tar för givet att all renovering skett enligt konstens alla regler.

Ska du verkligen göra det och vilket är området där du ska vara extra uppmärksam på i ditt hus i Täby? Jo, i hallen finns det spotlight och här finns en stor chans att den förre ägaren installerat dessa utan hjälpen från en behörig elektriker. Har han gjort det så finns också en chans att han dragit en spotlight rakt igenom en träregel och att värmen i och med detta inte har någonstans att ta vägen. Risken för brand är här överhängande och det är ett problem som vi – tyvärr – kommer att få se mer av i framtiden.

Spotlights som installerats utan en behörig elektriker kan vara en potentiell dödsfälla och det här tycker vi att du ska kolla upp. Att kontakta en behörig elektriker – oavsett om det handlar om Täby eller något annat område i Stockholm och Sverige – medför ingen större kostnad; men det kan rädda ditt hus från en eldsvåda. En klar investering.

Vi rekommenderar www.elektrikertäby.com för den behöver hjälp av en elektriker i Täby.

Nya garageportar är en investering i Malmö

Om man ser till hur man som husägare vårdar sitt hus så handlar det om ett regelbundet underhåll där man hela tiden ser över, korrigerar och lagar de problem som alltid dyker upp. Genom detta så sparar man mycket pengar och oavsett om det handlar om att måla om, byta ett tak eller justera saker på insidan i form av renoveringar så vet man att sådana projekt alltid bär frukt i form av en högre levnadsstandard och att man även får ett hus som bättre står emot tidens tand.

Så långt är allting bra; men som husägare – oavsett om man bor i Malmö eller i Kiruna – så finns det ett område som ofta glöms bort och där man inte ägnar samma omsorg: garaget i allmänhet och garageportar i synnerhet. Man låter sina garageportar i Malmö förfalla och man ser dessa som lite av ett nödvändigt ont som finns där enbart för att kunna öppna och stänga vid behov.

Här ska man veta att garageportar även ska ses ur andra perspektiv och att de äldre modellerna även – i vissa fall – kan föra med sig svåra skador. Har exempelvis mekaniken skadats på vipportar så finns en stor risk att de rasar ihop och att man således om husägare kan ha oturen att få dessa över sig eller på något sätt klämma sig.

Fördelar med nya garageportar i Malmö

Vi nämnde ovan att det fanns andra perspektiv om vilka man se garageportar och om vi nedan räknar upp några av dessa infallsvinklar så kanske vi kan ge en lite bättre bild. Kort sagt; äger du ett hus i Malmö så är dessa anledningar till varför du ska behandla dina garageportar på samma sätt som resten av ditt hus:

• Bättre klimat. Otäta garageportar är en energitjuv av rang. Har du problem med e för hög räkning för uppvärmning av sitt hus i Malmö så är det också ganska troligt att dina gamla garageportar har en stor del i denne. Kall luft kommer in och den varma luften åker hela tiden ut – något som ger en hög räkning och som dessutom ger dig ett sämre inomhusklimat. Du eldar – kort sagt – för kråkorna.
• Säkerhet. Malmö är – precis som Stockholm och Göteborg – en stad där inbrotten sker mer frekvent än i andra städer. Här är ofta hus med gamla garageportar extra tilltalande för tjuvar och detta då dessa är väldigt enkla att forcera. Nya garageportar är svåra – för att inte säga – omöjligt att bryta sig in igenom.

Besök en tandhygienist i Solna

Vi har alla olika status i våra munnar och på våra tänder och av den anledningen så kan man inte säga exakt hur ofta man bör besöka en tandläkare eller en tandhygienist; generellt sett så brukar dock åtminstone en gång per år vara det som rekommenderas. Går man en gång per år till en tandhygienist där man undersöker tänderna, slipar bort tandsten och plack så har man också stora chanser att undvika de dyra kostnaderna som kan komma av akuta problem.

Det är också det som ett besök hos en tandhygienist i stort innebär; man förebygger och behandlar tänderna innan värre problem uppkommer som kostar med pengar för kunden och som – naturligtvis – också är betydligt smärtsammare att ta itu med. Kostnaden för en tandhygienist ska alltså ställas mot en eventuell kostnad för exempelvis en rotfyllning eller för att laga flertalet hål i munnen; ser man det på det sättet så brukar också de flesta förstå att det i själva verket handlar om en ren investering; en investering som dessutom för med sig ett hälsosammare liv.

 

Billig tandhygienist i Solna

En fördel som finns gällande priset har man om man bor i en större stad eller i närheten av en sådan; och som exempel på detta kan vi nämna Stockholm och Solna. I Sverige så råder fri prissättning för tandläkare och många förknippar detta med att det blir väldigt dyrt för kunderna – i själva verket är det tvärtom; åtminstone om man ser till just Solna och Stockholm där priserna i och med detta kommit att sjunka. Den fria prissättningen ska nämligen ställas mot det pris som konkurrenterna tar ut och för att locka fler kunder så har många tandläkare valt att sänka sina priser.

Precis som inom alla andra branscher där en stor konkurrens äger rum således och här skiljer sig inte en tandhygienist i Solna sig nämnvärt åt mot hur exempelvis en snickare i Stockholm agerar för att attrahera kunder.

Förr eller senare så sjunker priserna i samband med konkurrens och av den anledningen så kan vi slå fast att ett besök hos en tandhygienist eller en tandläkare är billigare i Solna och Stockholm än vad fallet är i en mindre stad där man får förlita sig på en- eller två stycken aktörer utöver Folktandvården.

Här finns en prisvärd och skicklig tandhygienist i Solna: http://www.tandhygienistsolna.se/.

En bröstförstoring är mer accepterad i Stockholm

Bröstförstoring och det ordet för med sig lite annorlunda reaktioner beroende på i vilket sammanhang och vart det nämns. Generellt sett så kan man säga att synen på en bröstförstoring kommit att ändras och att detta ingrepp inte längre möts av samma skeptiska blickar som det kanske gjorde för några år sedan. Något som naturligtvis är bra då man måste vara den som bestämmer över hur man ser ut.

Föds man med små bröst eller ser att åldern påverkar hur dessa ser ut – ja, då måste man också kunna förändra och nå den vision man själv är nöjd och tillfreds med. Vi nämnde ovan att det kan komma att påverka vart man bor och hur reaktionen på en bröstförstoring blir och här kan vi säga att personer i Stockholm har en mer liberal syn på saken. En bröstförstoring i Stockholm möts – helt enkelt – av ett ryckande på axlarna och det är där ingen större sak och detta är naturligtvis oerhört glädjande. De moraliska pekpinnar som det alltid har viftats med i samband med någon typ av estetisk kirurgi verkar äntligen har förpassats längst ner i soptunnan – där de också hör hemma.

Man måste få bestämma över sin egen kropp och då metoderna är så säkra som de är idag så finns det ingen anledning till varför en bröstförstoring, ett ansiktslyft eller en förstoring av sina läppar ska mötas av annat än applåder; något som alltså är vanligare i Stockholm än i någon annan stad i Sverige och det är något som vi får hoppas sprider sig.

Konsultation viktigt vid en bröstförstoring

Om vi ger ett exempel på hur en bröstförstoring går till så kan vi för att förenkla säga att det är du som ska genomföra ingreppet och att du bor i Stockholm. Du har alltid upplevt att dina bröst är lite för små, att klänningar och andra kläder sitter illa på dig och beslutet om en bröstförstoring är något som växt fram genom åren. Det handlar alltså inte om något överilat beslut som är taget, så att säga, på uppstuds, utan om ett noga genomtänkt sådant.

Det som sker och som är viktigt nu är att du dels hittar en pålitlig klinik i Stockholm som erbjuder en bröstförstoring och att du innan ingreppet verkligen får sitta ned och förklara ditt ärende samt komma fram till vilket typ av ingrepp som passar just dig.

En konsultation som även bör innebära att du får prova din tänka bröststorlek; genom att prova kläder med en viss typ av bh kan du känna vilken storlek som är lagom för dig och det är väldigt viktigt. Många kvinnor väljer nämligen – tvärtemot vad många tror – för små bröst snarare än för stora.

Nummer två är att du väljer om din bröstförstoring ska innebära silikon eller koksaltlösning och där kommer din läkare att noggrant förklara för- respektive nackdelar med varje implantat.

Nummer tre vid din konsultation gäller hur ingreppet ska se ut. Vill du få dina implantat inopererade vid ett snitt i vårtgården (areolärt), i vecket under brösten (submammärt) eller genom ett snitt i armhålan (appilärt)? Samtliga ingrepp kommer att gås igenom med en erfaren kirurg och anpassas helt efter dina önskemål och behov.

Konsultationen innan är den viktigaste delen vid en bröstförstoring och det är viktigt att du och din kirurg i Stockholm tillsammans arbetar fram den lösning som passar dig och din kropp bäst.

Powered by WordPress