Politik på nätet

Anskaffningen av politisk information sker i största utsträckning via televisionen, många var de som följde de politiska debatterna och de så kallade duellerna inför riksdagsvalen 2006 och 2010. Undersökningen ”Svenskar och Internet 2011” studerade just vilka informationskällor som svenskarna ansåg vara de viktigaste inför de två valen och här visade sig att 52 procent av svenskarna inför valet 2006 ansåg att televisionen var den kanal där flest svenskar upphämtade sin information inför röstningen. Dagstidningarna stod även de högt, 41 procent förlitade sig på den information tidningarna producerade och därefter kom vänner och familj in på tredje plats som informationskälla, med sitt stöd på 30 procent av befolkningen. 22 procent ansåg att radion gav nyttig politisk information inför valet och endast 17 procent ansåg att internet var den rätta källan för att bilda sig en uppfattning om det politiska läget och de löften som utlovades. Inför valet 2010 hade det inte skett så stora förändringar, det mesta såg ut som tidigare, med ett undantag – tron på internet som en informationskanal inför valet. Internet var nu lika viktig informationskälla som radion.

Denna statistik ovan är ett utslag på hela den svenska befolkningen men om man ser till den yngre generationen så ser det dock helt annorlunda ut. För de i åldersspannet 16 upp till 25 år var internet den viktigaste informationskanalen inför valet, därefter kom familj och vänner, på tredje plats kom televisionen och därefter dagstidningar och långt ner på viktighets skalan kom radion. Skillnaderna är tydliga och visar kanske på hur framtiden kommer att förändras. Internet är mediet för den yngre generationen och påverkar dem i allt högre grad än den äldre generationen. Det intressanta med denna statistik är kanske inte endast ungdomarnas val av informationskanal, men hur de aktivt deltar i den politiska debatten på via internet och ofta på Facebook. Enligt undersökningen diskuteras politik på Facebook, det uttrycks politiska åsikter och många söker även upp politiker på Facebook eller via andra sociala medier som exempelvis Twitter. Enligt undersökningen är det främst unga i åldrarna 16 till 25 år som diskuterar politik på Facebook, hela 48 procent av dessa användare har skrivit eller delat politiska åsikter på sin sida, vilket minskar i linje med åldern på Facebook-användarna. Sammanfattningsvis kan konstateras att ålder har stor påverkan på val av informationskanal när det handlar om politik, där de äldre följer debatter på TV söker den yngre generationen information på nätet och via sina vänner och familjemedlemmar. Trots att de kan tyckas att ungdomar påverkas till hög grad av familj och vänner så är de dessa som i större utsträckning diskuterar politik på det öppna forumet – internet.

Allas frisör i Halmstad

Om du befinner dig i Halmstad och är i behov av en hårklippning så finns det egentligen bara en självklar frisör du bör vända dig till nämligen Citysalongens behandlingar, de vet att oavsett om du är gammal eller ung, man eller kvinna så är det lika viktigt för dig att se bra ut. De genomför både vanliga hårklippningar till det av det mer extrema slaget, samt färgning, toning och slingor, en hel del uppsättningar för speciella tillfällen i livet samt piercar öron. Detta är salongen som du ska vända dig till när du vill känna dig lite extra nöjd med dig själv.

Oavsett om det är dags för studentbal, eller en viktig årsdag, eller varför inte din egen bröllopsdag så kan du vända dig hit om du behöver en frisör i Halmstad. Du kan låta dem testa ditt hår utan kostnad för att se vilket hår typ ni har för att få rätt hår uppsättning som du blir nöjd med så att du kan känna att allt är perfekt på din stora dag. CitySalongen behandlar alla lika, oavsett om du är ung eller gammal, de värdesätter just dig som kund och strävar därför efter att göra just dig nöjd, så att ni kan få ett långt samarbete tillsammans.

Vaccinering kan rädda liv

Att vaccinera sig är ett utmärkt sätt för att försäkra sig mot sjukdomar. Om du tillhör en riskgrupp, det vill säga en särskild grupp som är extra känsliga för smitta, bör du överväga en vaccination när det kommer en ny sjukdom eller när det är dags för den årliga influensan. Vi vet med säkerhet att en enkel vaccinering kan rädda många liv. Det finns dock tillfällen då det är mindre lämpligt för dig att vaccinera dig. Detta kan vara om du är gravid. Då bör du rådgöra med oss först innan du vaccinerar dig hos oss i Uppsala.

När du genomgår en vaccination skyddar du inte bara dig själv från att bli sjuk. Du gör även så att viruset får en sämre chans att sprida sig. Detta innebär att du inte blir smittobärare och riskerar att smitta andra. Om alla skulle ha möjlighet att vaccinera sig skulle detta leda till att viruset dog ut. När du vill vaccinera dig hos oss i Uppsala innan en resa bör du göra detta minst 6 veckor innan resdagen. Då vet du med säkerhet att du är skyddad.

Vi kan även ordna massvaccinering i Uppsala om det skulle behövas. Detta kan vara på till exempel arbetsplatser eller i skolor. Då tar vi oss till er och utför en vaccination på plats. Om du vill läsa mer om oss på Samariten i Uppsala så går du in på www.vaccinationuppsala.nu. Vänligen hör av dig om du har några frågor eller någon annan allmän fundering om vaccination.

Ditt behandlingshem i Malmö

Det finns många olika typer av behandlingshem, många söker frivilligt till behandlingshem när de känner att det inte finns en annan utväg. Man kan söka till behandlingshem av många olika anledningar, det kan vara ett missbruk av exempelvis droger och alkohol, men man kan även ha ett spelmissbruk eller en beteendestörning som man känner att man behöver få hjälp med. Det handlar ofta om allvarlig problematik som inte kan lösas i vardagen. När du söker till vårt behandlingshem i Malmö så hjälper vi dig oavsett vad du har för typ av problem.


Ibland kan man bli tvingad att bo på vårt behandlingshem. Detta kan vara enligt LVU, eller LVM, då kan inlåsning förekomma, men i de flesta fall när du söker till oss i Malmö är det frivilligt och då bygger vår behandling på ett ömsesidigt förtroende. Vi ser alla människor som kommer hit som individer, alla har en egen historia och det kan vara olika händelser eller vägar man har valt att ta i livet som gjort att man har hamnat här. Därför krävs det även skräddarsydda behandlingar då det inte finns en behandling eller vårdplan som passar för alla som söker till vårt Behandlingshem i Malmö, det är viktigt att rätt person får rätt typ av rehabilitering för att sedan klara sig själv i samhället.

Du kan kontakta oss med både små och stora frågor, ibland kan man även behöva någon att prata med, då finns vi och hjälper dig. All vår personal är utbildad och högst professionell.

Ta hjälp med din flyttstädning i Solna

De allra flesta människor ställs någon gång – ofta flera gånger – inför att flytta. Man skaffar familj, byter stad, behöver ett större boende eller flyttar ihop med sin partner, anledningarna till en flytt är många, varierar och är helt naturliga. Det är sällan en människa bor i samma bostad under hela sitt liv, eller hur? Gemensamt för alla dessa flyttar är att det är vissa saker som måste skötas om innan man kan lämna över nyckeln till de nya ägarna och en av dessa är en detalj kallad flyttstädning.

Oavsett om du ska flytta från Solna, från Örebro eller från Kiruna så måste du sköta om din flyttstädning på absolut bästa sätt och där inkluderas detaljer som att rengöra kyl- och frys, se till att spisen är skinande ren och att toalett och andra ytor håller högsta klass. Man genomför en flyttstädning för att underlätta för de nya personerna att komma på plats och känna att den nya bostaden – din gamla – blir ett hem på riktigt. Tvingas man som nyinflyttad börja med en flyttstädning i Solna – ja, då är risken stor att man aldrig fattar det där riktiga tycket för boendet i fråga. Om du exempelvis har en bostad i Solna och fuskar med din flyttstädning – kan detta då drabba dig i efterhand eller är du säker i det ögonblick som du överräcker nyckeln?

Anlita flyttstädning i Solna för mindre stress

Nej, du är definitivt inte säker och det är här som många tänker väldigt fel gällande sin flyttstädning. Man tar för givet att de nya ska acceptera att bostaden är lite smutsig och att de ska tycka att ordspråket om lite smuts i hörnen har ingen dött av ska gälla – så är det alltså inte. Du som före detta ägare till denna bostad i Solna kan tvingas betala familjen i fråga i efterhand om du misskött denna flyttstädning och därför rekommenderas att – ifall du är för lat, har ont om tid, eller saknar kunskap – istället anlitar ett företag för detta.

Genom att anlita ett företag för flyttstädning – i Solna, Örebro eller någon annanstans i Sverige – så får man nämligen bort den stress och oro som denna kan föra med sig och man kan istället helt fokusera på att snabbt komma på plats i sin nya bostad.

Detta är ett alternativ som verkligen fler borde använda sig av gällande sin flyttstädning och det är heller inte speciellt dyrt. Åtminstone inte om man ställer det mot den retroaktiva ersättningen man kan tvingas betala. Alltså – anlita hellre ett professionellt företag för din flyttstädning och detta oavsett om det handlar om Solna, Stockholm, Örebro, Kiruna eller någon annan stad. Du kommer definitivt inte att ångra dig. Passa istället på att njuta av den flytt du står inför medan du kan. Kom på plats och känn dig som hemma i ditt nya boende – det är det som en flytt handlar om, eller hur?

Vem kan jag anlita för logistiken kring ett dödsbo i Stockholm?

Då en person avlider så kallas kvarlåtenskapen efter denne ett dödbo och där samlas alla tillgångar, skulder och pengar. Ett dödsbo är en juridisk person som upphör att existera den dag allting är fördelat mellan arvingarna – eller delägarna i detta dödsbo som de också kallas. Om du bor i exempelvis Stockholm och får beskedet att din farafar har dött så är du alltså en arvinge och därmed alltså delägare i din farfars dödsbo. De allra flesta fall av uppdelningar av ett dödsbo går lugnt till och sker utan större konflikter – ofta delar man upp de saker man vill ha utan att några större missnöjen yttras och ibland kan amn även göra hela processen i syfte att hedra den avlidne.

Här kan man i Stockholm exempelvis be en firma att komma och hämta allting för att sedan sälja på en auktion – detta naturligtvis förutsatt att man själv inte vill ha något och att alla delägare i detta dödsbo i Sockholm är överens om detta. En aution eller en försäljning av denna kvarlåtenskap av den avlidne brukar vara ett värdigt avslut där familjen kan samlas efteråt för en middag och prata gamla minnen och därefter dela upp pengarna som denna auktion av detta dödsbo har fört med sig.

I en stad som Stockholm så är just detta ett bra alternativ då det finns många företag som sysslar enbart med dödsbon och då det i Stockholm kan vara svårt att bära möbler, köra dem och annat så är detta alltså något som man ofta nyttjar just vid fördelningen av ett dödsbo.

Möbler och kläder ur ett dödsbo i Stockholm kan göra skillnad för någon

Det behöver i slutändan absolut inte heller handla om en auktion utan kan räcka med att man ringer företaget i fråga som därefter kommer och gör en värdering och sedan ger ett bud på hela detta dödsbo och de möbler som finns kvar. Då får man en summa direkt i handen och slipper allt krångel med frakt, transport och försäljning. Ett, som sagt, populärt alternativ då det handlar om ett dödsbo i Stockholm men som även naturligtvis sker i andra delar av landet.

Vi nämner här Stockholm som exempel då det är där det blir extra tydligt sett ur trafikperspektiv, avstånd och trånga utrymmen där framkomligheten är liten. Möbler och kläder ur ett dödsbo kan ju även tjäna i ett gott syfte och här menar vi att man istället för att sälja dessa istället hör sig för med exempelvis en ideell förening om de kan komma och hämta de saker man vill bli av med.

Då får man ju inga pengar för dessa möbler och kläder – men man ser till att de återanvänds och gör nytta på annat håll och det är ju en belöning i sig. Att dels slippa bära ut de möbler som är kvar efter ett dödsbo i Stockholm och därefter se hur de kan komma till pass hos en annan familj – ja, det blir ju ett väldigt värdigt bokslut över den avlidne och dennes dödsbo.

Landningssida – det nya sättet att sökmotoroptimera

Traditionell sökmotoroptimering innebär att man arbetar med en befintlig hemsida och ser till att den rankar bättre, i till exempel Google (men kan även vara i Yahoo eller Bing). Vilka ord man vill att hemsidan ska ranka på beror vilken verksamhet det aktuella företaget erbjuder (självklart kan man även optimera personliga hemsidor, men här fokuserar av på kommersiell verksamhet i första hand).

Ett problem många företag har är att man erbjuder ”för många” tjänster. Problemet är då ur optimeringssynpunkt – det kan helt enkelt vara svårt att optimera en hemsida för flera olika sökord. Det kostar både tid och pengar och det kan vara en ganska komplicerad process.

Smartare optimering med en landningssida

Ett alternativ till detta är att skaffa en så kallad landningssida. En landningssida är en specialbyggd hemsida som fokuserar helt på ett enskilt sökbegrepp; en enskild del av verksamheten.

Det kan till exempel röra sig om en byggfirma i Malmö som vill synas på begreppet badrumsrenovering då man anser att företaget inte riktigt levt upp till sin potential på det området. Man har mycket att erbjuda men når inte fram till kunderna via de tradintionella kanalerna. Eftersom man är lokaliserade i Malmö vill man enbart ha kunder från det området och väljer därför sökbegreppet ”badrumsrenovering Malmö”.

Man anlitar då en SEO-firma och ber dem bygga en landningssida som handlar om just badrumsrenovering i Malmö. Landningssida är i princip en förenklad version av företagets officiella hemsida – man har med sina logga, kontaktuppgifter och texter som ingående beskriver företagets verksamhet (hur personlig man gör landningssidan är upp till företaget som beställer den).

Men: landningssidan fokuserar alltså på ett enskilt arbetsområde, i detta fall badrumsrenovering i Malmö. Det är det som är det fina i kråksången.

URL, titel och allt annat anpassas efter sökbegreppet

Rent tekniskt så börjar man med att hitta en passade adress (URL) för hemsidan, och såväl badrumsrenovering och Malmö bör finnas med där. Sedan ser man till att sökbegreppet ”badrumsrenovering Malmö” finns med i alla nyckelelement för optimering på landningssidan. Vi ska inte gå in alltför detaljerat på den biten men det rör sig om titeln på sidan och de olika rubrikerna (H1, H2 och så vidare).  Givetvis finns även sökbegreppet med naturligt i de texter man skriver på sidan.

Kort och gott, landningssidan skräddarsys för att ranka på ”badrumsrenovering Malmö” i Google och andra sökmotorer.

Fördelar med en landningssida

Förutom att landningssidor är effektiva ur optimeringssynpunkt så är de även bra när det gäller konvertering – det vill säga, de ger kunder.

Som redan nämnts byggs dessa sidor runt ett visst sökbegrepp och det ger trygghet och trovärdighet för besökarna. Om vi fortsätter med exemplet med badrumsrenovering i Malmö så kommer den person som gör en sökning på det begreppet och klickar sig vidare till den aktuella landningssidan utan tvekan känna att han eller hon hamnat helt rätt.

Man känner direkt att man hamnat hos ett företag som är experter på badrumsrenovering som finns i Malmö. När man får klar och tydlig information från en pålitlig aktör inom branschen är steget till ett köp eller en begäran om att få en offertförfrågan inte långt.

Powered by WordPress