Politik på nätet

Anskaffningen av politisk information sker i största utsträckning via televisionen, många var de som följde de politiska debatterna och de så kallade duellerna inför riksdagsvalen 2006 och 2010. Undersökningen ”Svenskar och Internet 2011” studerade just vilka informationskällor som svenskarna ansåg vara de viktigaste inför de två valen och här visade sig att 52 procent av svenskarna inför valet 2006 ansåg att televisionen var den kanal där flest svenskar upphämtade sin information inför röstningen. Dagstidningarna stod även de högt, 41 procent förlitade sig på den information tidningarna producerade och därefter kom vänner och familj in på tredje plats som informationskälla, med sitt stöd på 30 procent av befolkningen. 22 procent ansåg att radion gav nyttig politisk information inför valet och endast 17 procent ansåg att internet var den rätta källan för att bilda sig en uppfattning om det politiska läget och de löften som utlovades. Inför valet 2010 hade det inte skett så stora förändringar, det mesta såg ut som tidigare, med ett undantag – tron på internet som en informationskanal inför valet. Internet var nu lika viktig informationskälla som radion.

Denna statistik ovan är ett utslag på hela den svenska befolkningen men om man ser till den yngre generationen så ser det dock helt annorlunda ut. För de i åldersspannet 16 upp till 25 år var internet den viktigaste informationskanalen inför valet, därefter kom familj och vänner, på tredje plats kom televisionen och därefter dagstidningar och långt ner på viktighets skalan kom radion. Skillnaderna är tydliga och visar kanske på hur framtiden kommer att förändras. Internet är mediet för den yngre generationen och påverkar dem i allt högre grad än den äldre generationen. Det intressanta med denna statistik är kanske inte endast ungdomarnas val av informationskanal, men hur de aktivt deltar i den politiska debatten på via internet och ofta på Facebook. Enligt undersökningen diskuteras politik på Facebook, det uttrycks politiska åsikter och många söker även upp politiker på Facebook eller via andra sociala medier som exempelvis Twitter. Enligt undersökningen är det främst unga i åldrarna 16 till 25 år som diskuterar politik på Facebook, hela 48 procent av dessa användare har skrivit eller delat politiska åsikter på sin sida, vilket minskar i linje med åldern på Facebook-användarna. Sammanfattningsvis kan konstateras att ålder har stor påverkan på val av informationskanal när det handlar om politik, där de äldre följer debatter på TV söker den yngre generationen information på nätet och via sina vänner och familjemedlemmar. Trots att de kan tyckas att ungdomar påverkas till hög grad av familj och vänner så är de dessa som i större utsträckning diskuterar politik på det öppna forumet – internet.

Fler och fler gör om sina kök

Köket har alltid haft en central plats i våra hem och glädjande nog så har användandet av detta också blivit något för alla familjemedlemmar. Generellt sett så har köket nämligen varit en plats där en familjemedlem – ofta kvinnan – lagat mat som man därefter äter tillsammans; men numera så ser man att även män och barn börjat intressera sig för matlagning. Det här fenomenet går att härleda till det faktum att man numera ser hur kändisar på tv delar med sig- och lagar sina egna recpet, att det finns fler program och tidningar som helt fokuserar på ämnet matlagning samt att det även finns en hälsotrend gällande mat och tillagning av denna.

Allt detta har gjort att köket idag har en än mer central plats i våra hem och detta är naturligtvis något som enbart ska ses som positivt. Det är roligt att laga mat och framförallt så är det roligt att göra det tillsammans med andra i allmänhet och sin familj i synnerhet. I spåren av denna pågående trend rörande matlagning så har man också kunnat se att kraven på köken ökat; man ser detta främst genom att fler och fler väljer produkter som håller högre kvalitet och man ser det genom att fler företag erbjuder fina, nyckelfärdiga kök, för rimliga priser.

Det sistnämnda är extra intressant i sammanhanget och det är egentligen bara att jämföra kostnaden för en omfattande köksrenovering nu mot för bara några år sedan. En professionellt utförd köksrenovering då var något som räknades som extremt dyrt och som därmed var ett projekt som inte alla kunde genomföra; man kanske var tvungen att köpa sina vitvaror i en butik, kakel och klinkers i en annan samt fläkt och inredning i en tredje och fjärde – något som ledde till höga priser och detta även exkluderat kostnaden för arbetskraft.

Numera dock så ser man att en köksrenovering i sig inte alls behöver bli så dyr och detta beror på att de flesta större aktörerna på marknaden insett potentialen som finns i de nyckelfärdiga lösningarna samt att dessa numera också anpassas till alla olika typer av kök. Menas med det sistnämnda – det är en stor skillnad på kök och kök och här tänker vi främst på ytan, ett kök i en mindre lägenhet i Stockholm kommer att kräva en annan typ av lösning än vad ett kök i en villa i Örebro gör och det är där som exempelvis IKEA tagit en stor del av marknaden.

Det IKEA har gjort – som man nästan alltid gör, oavsett område – är att se till behov och rådande trender som finns och därefter anpassar smarta lösningar för dessa. Idag ser man matlagning som populärt, man ser vart det är som allra populärast (Stockholm, och andra större städer) och utgår således från att köken där kräver bättre lösningar anpassade efter en storstadsmänniska. Ska man renovera ett kök i Stockholm så är det numera bara att vända sig till IKEA eller någon av de efterföljande aktörerna som följt i deras spår för att hitta ett kök som passar sina egna behov samt den planlösning lägenheten man bor i har. Om man sedan monterar det på egen hand eller tar hjälp – det är en annan fråga.

Ta professionell hjälp vid din köksrenovering

Att man kan köpa ett nyckelfärdig kök innebär ofta inte att man på egen hand kan sätta upp detta. Ett kök behöver stommar och dels så måste man också – i vissa fall – anpassa det lite även efter hur boendet ser ut. Det som många gör fel då det kommer till en köksrenovering där man använder nyckelfärdiga kök är att man tar för givet att jobbet redan är gjort. Det vill säga; man underskattar det faktum att även ett sådant kök kräver väldigt goda förkunskaper och viss erfarenhet. Rådet är vid en installation av ett kök att man därför använder sig av professionell hjälp och att man gärna söker sig till ett företag som erbjuder totalentreprenad. Tänk bara på vilka moment som krävs vid en köksrenovering – utöver själva monteringen – du ska förmodligen dra el, du ska dra vatten och du ska förmodligen även kakla eller sätta klinkers. Vidare så ska spis, kyl och frys kopplas in och fläkten ska hängas upp.

Summa summarum så innebär en köksrenovering många små moment (el får du dessutom, enligt lag, inte dra på egen hand!) och genom att anlita ett företag som erbjuder totalentreprenad så kommer du betydligt billigare undan jämfört med att välja en firma för vare del. Även ett kök som man köpt på exempelvis IKEA tar lång tid att sätta upp – att de finns i smarta lösningar innebär definitivt inte att jobbet per definition är klart.

Vi råder därför alltid – oavsett om man bor i Stockholm eller någon annan stad i Sverige – att man anlitar professionell hjälp enligt totalentreprenad vid en omfattande köksrenovering.

Inspireras av andra kök

Den rådande trenden gällande matlagning och kökets utveckling – både sett till popularitet och utformning – har gjort att många överväger att renovera sitt eget kök och nå rummets fulla potential. Hur hittar man då inspiration och finns det några tips att ge?

Ja, vi har ovan nämnt IKEA som en bra affär för att hitta kök och lösningar rörande detta – men här måste vi även peka på internet som en underbar inspiratör. Det vill säga; genom att sätta sig ner och kolla på andra personers lösningar, vilken design de valt samt ofta även prisuppgifter så kan man skapa sig en bild och bygga upp hur sitt eget kök ska komma att se ut. Det finns mängder av bloggar som man kan läsa och dessutom så bjuder många livsstilsmagasin på sina bästa tips och lösningar – både i pappersform och digitalt.

En köksrenovering har aldrig varit roligare eller billigare att genomföra än i dagsläget – se till att ta skapa det kök som du alltid drömt om.

Fler tar hjälp med städning i Solna

Det är Stockholm som man på det allra tydligaste sättet kan se effekterna av rut-avdraget och detta det är där som skattereduktionen i fråga är flitigast använt. Om vi först – kortfattat – beskriver hur rut-avdraget fungerar så kan vi här säga att en privatperson i Solna utanför Stockholm kan anlita ett företag för städning av sitt hus och därefter dra av halva arbetskostnaden på sin deklaration och därefter få tillbaka beloppet på sin skatt. Så fungerar således rut-avdraget och det är står ju klart att det är en väldigt frikostigt skattereduktion; frågan här är varför inte fler använder sig av det?

Jo, om vi förenklat försöker oss på en förklaring här så handlar det mycket om tid kontra avstånd. Menat med detta; bor man i Solna och jobbar exempelvis i Nacka – två orter som ligger väldigt långt ifrån varandra – så kommer pendlingen dessa orter emellan att ta upp till två timmar dagligen att genomföra; två timmar som man inte får igen och som går ut över sin egen hemmiljö.

Däri ligger alltså en del av förklaringen till varför en person använder sig av extern hjälp för städning i Solna av sitt hus eller sin lägenhet – tiden räcker helt enkelt inte till.

Man talar här ofta om livspussel och om vi ska försöka knyta an hjälp med städning till detta populära uttryck så kan man säga att rut-avdraget blivit den sista pusselbiten för många privatpersoner i Stockholm som gör pusslet komplett. Brist på tid och stora avstånd är alltså en förklaring till det frekventa användandet av extern hjälp med städning; men om vi ställer Stockholm mot exempelvis Norrland – är det inte i ärlighetens namn lika långt mellan jobb och hem där också och borde inte städhjälp även i övre Norrland vara en lika stor självklarhet som det är i Stockholm?

Är attityden gällande rut-avdraget olika över Sverige?

Jo, talar man om Norrland och varför man inte använder sig av sitt rut-avdrag i samma omfattning så handlar nog väldigt mycket om skuldkänslor – använder man sig av städhjälp så innebär ju detta de facto att en okänd person utför ett arbete i din privata sfär och där jobbet som sker i många fall är något som du kunnat göra på egen hand. I exempelvis Solna är det mer accepterat och en del av vardagen att man anlitar ett företag för städning och något som inte möts av rynkade ögonbryn från grannarna – skulle detta ske i Norrland, ja, då skulle det förmodligen bli en hel del snack och sura miner.

Detta som en liten del av förklaringen och naturligtvis en grov generalisering; det finns folk i Solna som klarar av sin städning på egen hand och det finns personer i Norrland som även de använder rut-avdraget för extern hjälp.

Dock så är det onekligen ett intressant faktum att rut-avdraget användande till stor del är exkluderat till de större städerna och förorter till dessa; Stockholm-Solna, Göteborg-Örgryte och Malmö-Limhamn; handlar det om attityd, pengar eller om tidsbrist då personer i dessa områden och städer tar hjälp med städning i sina hem?

Viktigt med prisvärda tandläkare i Stockholm

Att Stockholm är en stad som till mångt och mycket börjat drabbas av liknande segregering och utanförskap som exempelvis London är oroväckande. Ser man till utvecklingen hos den engelska huvudstaden så har man där i dagsläget världens högsta bostadspriser – något som gjort att bostäder där enbart kan köpas av de absolut rikaste och där detta sker mer i spekulativt syfte än för att fungera som boenden.

Detta har sedan i sin tur fört med sig att det i London knappt bor någon arbetarklass kvar; denna har istället fått söka sig allt längre utanför staden och samtidigt som hyror höjs medan lönerna ligger kvar på låga nivåer så medför detta att det i längden är en ohållbar situation. I England och London då i synnerhet har vanligt folk inte längre råd med att gå till tandläkaren, köpa de vanliga matvarorna eller använda bilen och att Stockholm börjar – med krypsteg dock – närma sig denna utveckling är något som måste förhindras till varje pris.

Vi tar här Stockholm som exempel då just bostadssituationen där till mångt och mycket påminner om just London – höga priser för lägenheter, arbetarklass som tvingats ut i förorten och allt dyrare livsstilar samtidigt som lönerna ligger kvar på låga nivåer.

Detta är något som måste lösas och det finns några indikationer som talar för att Stockholm och London skiljer sig åt; exempelvis ovan nämnda tandvård. Det är nämligen så att det i Stockholm – tvärtemot London – faktiskt erbjuder allt billigare sådan – du kan i Stockholm gå till en tandläkare i dagsläget till ett billigare pris än vad som var möjligt bara för några år sedan.

Det här är ett gott omen – tandvård är oerhört viktigt och ju billigare sådan man kan få, desto bättre är det också. Att arbetarklassen i Stockholm fortfarande kan besöka en tandläkare utan att en hel månadsinkomst riskeras är något som vi verkligen ska försöka att värna om. Att tandläkare i Stockholm fortfarande kan hålla rimliga – lägre än förut – prisnivåer är ett tecken på att staden kanske klarar sig från att förvandlas till den extrema stad som London i dagsläget är.

Tandläkare finns överallt i Stockholm

En annan avgörande detalj i hela situationen gällande tandvård i Stockholm och London är att det i Stockholm också finns tandläkare i varje förort och att man som kund kan vara lite mer flexibel gällande val av tandläkare. Man kan således bo i en förort och veta att tandvården är billigare i en annan och istället åka dit snarare än att besöka sin ordinarie tandläkare. Detta är också relativt unikt och något som vi får hoppas följer med staden även i framtiden.

Sjukvård och tandvård till rimliga priser är det som är avgörande för hur ett land och en stad egentligen mår. Att London och andra större städer tappat greppet om dessa viktiga saker är ett symptom på att hela landet börjat bli sjuka. Stockholm och Sverige har i jämförelse på sin höjd en lättare förkylning som det lyckligtvis finns medicin mot.

Dags för en renovering i Helsingborg?

När du ska utföra en renovering i Helsingborg vill du vara säker på att resultatet blir bra och att du kan känna dig nöjd med de ombyggnationer som har skett på ditt hem. För att det ska kunna bli så, behöver du anlita en byggfirma med bred kompetens som har mångårig erfarenhet av att bygga och att göra om och som vet vad de gör. De ska även veta vad som blir bäst för ditt hem. Du ska kunna känna dig trygg i ditt hem och veta att det håller över tid. Därför får inget halvdant material användas och det är viktigt att man rubbar på priset och inte kvalitén. 

Detta innebär att billigast inte alltid är bäst när du anlitar en byggfirma för renovering i Helsingborg. Givetvis kan du få ned priserna en hel del, men detta gör du främst genom att låta byggfirman du anlitar att pressa priserna i kombination med de stående avtal de har med sina leverantörer. Det är oftast billigare att låta byggfirman stå för det material som krävs vid en renovering i Helsingborg, inte på det sättet att de lägger ut för det, utan att de får välja det och att du betalar för det.

Detta är för att de nämligen vet precis vad du behöver och i vilken mängd, vilket minskar risken för felköp. Kontakta www.bygghelsingborg.nu/renovering-Helsingborg för att ta kontakt med en kunnig byggfirma idag och be dem om en offert på just ditt projekt som du vill utföra på ditt hus eller dina lokaler.

Billigare renovering i Vasastan

Att Stockholm är den stad där varje renovering innebär en större vinst vid en eventuell försäljning av bostaden gör att det också är där som det sker absolut flest renoveringsprojekt. Äger man exempelvis en lägenhet i Vasastan så kan varje litet ingrepp och projekt innebära väldigt mycket mer pengar den dagen man beslutar sig för att sälja; det som man däremot bör tänka på här är att man tar hjälp vid dessa projekt – oavsett vad det än handlar om.

Visst, det är billigare att renovera på egen hand – men man ska även veta att man har en klar fördel av att bo i Stockholm då det handlar om priset för hantverksjobb. Detta då det finns väldigt många företag som är verksamma inom de områden som rör detta och att man tack vare detta som privatperson kan använda denna konkurrens till sin egen fördel.

Som exempel: du ska renovera badrummet i denna lägenhet i Vasastan och för detta behöver du kontakta dels en rörmokare, en elektriker (för golvvärmen) och en plattsättare för ditt kakel. Antingen kan du här välja att anlita dessa var för sig eller också kan du kontakta ett företag som erbjuder dig en totalentreprenad – det vill säga; du får en rörmokare, en elektriker och en plattsättare som alla jobbar på samma företag och som därmed jobbar gemensamt vid badrumsrenoveringen i Vasastan.

Just totalentreprenad är här att föredra och det är också detta alternativ som du använder dig av. Du kontaktar flertalet företag som erbjuder denna tjänst, får offerter och ställer därefter dessa mot varandra. Här ser du att priserna varierar ganska kraftigt och du väljer ett företag som ligger någonstans mitt emellan. Detta gör du av en anledning – de billigaste litar du inte på rent kvalitetsmässigt och de dyraste anser du vara rena bluffar.

Använd Rot-avdraget för renoveringen

Du skriver så småningom på kontraktet med detta företag som alltså kommer med all nödvändig kompetens och arbetet tar ungefär två veckor att genomföra för dessa. Detta kan ställas mot ditt andra alternativ – att anlita varje hantverkare enskilt; där hade arbetet med ditt badrum i Vasastan istället tagit tre veckor på grund av bristande kommunikation, missförstånd och andra problem arbetarna emellan.

Tack vare denna totalentreprenad har du fått ett bra pris och ett effektivt jobb utfört och finns det några andra fördelar gällande denna badrumsrenovering i Vasastan – om vi även bortser från det faktum att du kommer att tjäna pengar vid din försäljning?

Ja, och detta gäller inte bara i Stockholm och i Vasastan utan över hela Sverige och kallas för rot-avdrag. Tack vare denna frikostiga skattereduktion kan du dra av halva arbetskostnaden vid din deklaration och därefter få tillbaka beloppet på din skatt. Du kan alltså här anlita rörmokare i Vasastan och få, elektriker och plattsättare på köpet via totalentreprenad och bara betala hälften av kostnaden för deras arbete.

Material och annat betalar du naturligtvis själv, men att kunna använda sig av detta rot-avdrag vid en renovering sparar onekligen väldigt mycket pengar och gör att man i Stockholm – utöver de redan låga priserna för hantverkare – alltså kan få en badrumsrenovering utförd ännu billigare. Det är således en av förklaringarna till att Stockholm är den stad där privatpersoner renoverar allra mest.

Problem med städning i Solna

I samband med att man i Sverige införde rut-avdraget så har ökningen av antalet företag som erbjuder hjälp med hushållsnära tjänster ökat markant; något som blivit extra tydligt i Stockholm och anda större städer. Rut-avdraget införde man – på samma sätt som byggbranschens motsvarighet; rot-avdraget – för att få bort antalet svarta jobb inom städbranschen. Man upplevde från statens sida att det fanns ett stort mörkertal gällande detta och trodde sig genom en skattereduktion kunna motverka detta. Hur har det då fungerat?

Jo, det har faktiskt fungerat väldigt bra; tack vare rut-avdraget har de facto antalet svartjobb minskat rejält – privatpersoner upplever sig i dagsläget ha råd att anlita företag för städning och dessutom betala skatt för detta. Alltså; mer skatt till statskassan och fler nöjda kunder som är villiga att betala för städhjälp, tvättning, putsning av fönster och andra hushållsnära tjänster – oavsett om de bor i Solna, Kiruna eller i Malmö. Allt gott således?

Nej, det är ju tyvärr inte det; i kölvattnet av rut-avdraget har andra problem kommit fram och även detta går att spåra till det vi nämnde först; att det i Stockholm kommit fram så pass många nya företag verksamma inom städning har gjort att många av dessa visat sig vara rena bluffar. Tyvärr blir det ju så att så fort något blir populärt och efterfrågat så vill också fler ha en del av kakan och då det gäller städning så är det inget undantag. Bygg- och hantverksbranschen upplever i dagsläget samma problem – man har sett en markant minskning av svarta jobb, men man har tyvärr också sett en rejäl ökning av fuskjobb.

Visst – man kan här tycka att man ska skilja lite mellan äpplen och päron och att ett fuskjobb inom städning hemma hos en privatperson i Solna inte alls på samma sätt kan jämföras med ett fuskjobb gällande en badrumsrenovering i Stockholms innerstad.

Men; det vi menar här handlar alltså inte om det företag man anlitar för städning i Solna är dåliga på att dammsuga eller långsamma på att pusta fönster – det handlar istället om att de stjäl.

Var noga innan du skriver på ett kontrakt

Att antalet stölder ökat rejält i samband med att privatpersoner använder sig av extern hjälp för städning eller andra hushållsnära tjänster är ett stort problem och vi singlar inte ut Solna på något sätt – problemen finns över hela Stockholm och syns även i en mindre omfattning i Göteborg och Malmö. Man ger trots allt nyckeln till sitt eget hem och låter en okänd person ha tillgång till sina personliga saker; något som bäst beskrivs enligt devisen om att tillfället gör tjuven.

Dessutom så handlar det inte om att personen i fråga stjäl under tiden städningen sker – nej, det hela är mer raffinerat än så. Ofta så handlar det om kopierade nycklar som därefter säljs på den svarta marknaden och ger tjuven fri lejd in till privatpersoners hem.

Ska man anlita ett företag för städning i Solna så bör man alltså ha torrt på fötterna och verkligen ha gjort sin hemläxa; det vill säga – kolla upp företaget noggrant innan ett kontrakt skrivs på och nycklarna överlämnats. Research är A och O.

Powered by WordPress