Politik på nätet

Anskaffningen av politisk information sker i största utsträckning via televisionen, många var de som följde de politiska debatterna och de så kallade duellerna inför riksdagsvalen 2006 och 2010. Undersökningen ”Svenskar och Internet 2011” studerade just vilka informationskällor som svenskarna ansåg vara de viktigaste inför de två valen och här visade sig att 52 procent av svenskarna inför valet 2006 ansåg att televisionen var den kanal där flest svenskar upphämtade sin information inför röstningen. Dagstidningarna stod även de högt, 41 procent förlitade sig på den information tidningarna producerade och därefter kom vänner och familj in på tredje plats som informationskälla, med sitt stöd på 30 procent av befolkningen. 22 procent ansåg att radion gav nyttig politisk information inför valet och endast 17 procent ansåg att internet var den rätta källan för att bilda sig en uppfattning om det politiska läget och de löften som utlovades. Inför valet 2010 hade det inte skett så stora förändringar, det mesta såg ut som tidigare, med ett undantag – tron på internet som en informationskanal inför valet. Internet var nu lika viktig informationskälla som radion.

Denna statistik ovan är ett utslag på hela den svenska befolkningen men om man ser till den yngre generationen så ser det dock helt annorlunda ut. För de i åldersspannet 16 upp till 25 år var internet den viktigaste informationskanalen inför valet, därefter kom familj och vänner, på tredje plats kom televisionen och därefter dagstidningar och långt ner på viktighets skalan kom radion. Skillnaderna är tydliga och visar kanske på hur framtiden kommer att förändras. Internet är mediet för den yngre generationen och påverkar dem i allt högre grad än den äldre generationen. Det intressanta med denna statistik är kanske inte endast ungdomarnas val av informationskanal, men hur de aktivt deltar i den politiska debatten på via internet och ofta på Facebook. Enligt undersökningen diskuteras politik på Facebook, det uttrycks politiska åsikter och många söker även upp politiker på Facebook eller via andra sociala medier som exempelvis Twitter. Enligt undersökningen är det främst unga i åldrarna 16 till 25 år som diskuterar politik på Facebook, hela 48 procent av dessa användare har skrivit eller delat politiska åsikter på sin sida, vilket minskar i linje med åldern på Facebook-användarna. Sammanfattningsvis kan konstateras att ålder har stor påverkan på val av informationskanal när det handlar om politik, där de äldre följer debatter på TV söker den yngre generationen information på nätet och via sina vänner och familjemedlemmar. Trots att de kan tyckas att ungdomar påverkas till hög grad av familj och vänner så är de dessa som i större utsträckning diskuterar politik på det öppna forumet – internet.

Ditt behandlingshem i Malmö

Det finns många olika typer av behandlingshem, många söker frivilligt till behandlingshem när de känner att det inte finns en annan utväg. Man kan söka till behandlingshem av många olika anledningar, det kan vara ett missbruk av exempelvis droger och alkohol, men man kan även ha ett spelmissbruk eller en beteendestörning som man känner att man behöver få hjälp med. Det handlar ofta om allvarlig problematik som inte kan lösas i vardagen. När du söker till vårt behandlingshem i Malmö så hjälper vi dig oavsett vad du har för typ av problem.


Ibland kan man bli tvingad att bo på vårt behandlingshem. Detta kan vara enligt LVU, eller LVM, då kan inlåsning förekomma, men i de flesta fall när du söker till oss i Malmö är det frivilligt och då bygger vår behandling på ett ömsesidigt förtroende. Vi ser alla människor som kommer hit som individer, alla har en egen historia och det kan vara olika händelser eller vägar man har valt att ta i livet som gjort att man har hamnat här. Därför krävs det även skräddarsydda behandlingar då det inte finns en behandling eller vårdplan som passar för alla som söker till vårt Behandlingshem i Malmö, det är viktigt att rätt person får rätt typ av rehabilitering för att sedan klara sig själv i samhället.

Du kan kontakta oss med både små och stora frågor, ibland kan man även behöva någon att prata med, då finns vi och hjälper dig. All vår personal är utbildad och högst professionell.

Ta hjälp med din flyttstädning i Solna

De allra flesta människor ställs någon gång – ofta flera gånger – inför att flytta. Man skaffar familj, byter stad, behöver ett större boende eller flyttar ihop med sin partner, anledningarna till en flytt är många, varierar och är helt naturliga. Det är sällan en människa bor i samma bostad under hela sitt liv, eller hur? Gemensamt för alla dessa flyttar är att det är vissa saker som måste skötas om innan man kan lämna över nyckeln till de nya ägarna och en av dessa är en detalj kallad flyttstädning.

Oavsett om du ska flytta från Solna, från Örebro eller från Kiruna så måste du sköta om din flyttstädning på absolut bästa sätt och där inkluderas detaljer som att rengöra kyl- och frys, se till att spisen är skinande ren och att toalett och andra ytor håller högsta klass. Man genomför en flyttstädning för att underlätta för de nya personerna att komma på plats och känna att den nya bostaden – din gamla – blir ett hem på riktigt. Tvingas man som nyinflyttad börja med en flyttstädning i Solna – ja, då är risken stor att man aldrig fattar det där riktiga tycket för boendet i fråga. Om du exempelvis har en bostad i Solna och fuskar med din flyttstädning – kan detta då drabba dig i efterhand eller är du säker i det ögonblick som du överräcker nyckeln?

Anlita flyttstädning i Solna för mindre stress

Nej, du är definitivt inte säker och det är här som många tänker väldigt fel gällande sin flyttstädning. Man tar för givet att de nya ska acceptera att bostaden är lite smutsig och att de ska tycka att ordspråket om lite smuts i hörnen har ingen dött av ska gälla – så är det alltså inte. Du som före detta ägare till denna bostad i Solna kan tvingas betala familjen i fråga i efterhand om du misskött denna flyttstädning och därför rekommenderas att – ifall du är för lat, har ont om tid, eller saknar kunskap – istället anlitar ett företag för detta.

Genom att anlita ett företag för flyttstädning – i Solna, Örebro eller någon annanstans i Sverige – så får man nämligen bort den stress och oro som denna kan föra med sig och man kan istället helt fokusera på att snabbt komma på plats i sin nya bostad.

Detta är ett alternativ som verkligen fler borde använda sig av gällande sin flyttstädning och det är heller inte speciellt dyrt. Åtminstone inte om man ställer det mot den retroaktiva ersättningen man kan tvingas betala. Alltså – anlita hellre ett professionellt företag för din flyttstädning och detta oavsett om det handlar om Solna, Stockholm, Örebro, Kiruna eller någon annan stad. Du kommer definitivt inte att ångra dig. Passa istället på att njuta av den flytt du står inför medan du kan. Kom på plats och känn dig som hemma i ditt nya boende – det är det som en flytt handlar om, eller hur?

Vem kan jag anlita för logistiken kring ett dödsbo i Stockholm?

Då en person avlider så kallas kvarlåtenskapen efter denne ett dödbo och där samlas alla tillgångar, skulder och pengar. Ett dödsbo är en juridisk person som upphör att existera den dag allting är fördelat mellan arvingarna – eller delägarna i detta dödsbo som de också kallas. Om du bor i exempelvis Stockholm och får beskedet att din farafar har dött så är du alltså en arvinge och därmed alltså delägare i din farfars dödsbo. De allra flesta fall av uppdelningar av ett dödsbo går lugnt till och sker utan större konflikter – ofta delar man upp de saker man vill ha utan att några större missnöjen yttras och ibland kan amn även göra hela processen i syfte att hedra den avlidne.

Här kan man i Stockholm exempelvis be en firma att komma och hämta allting för att sedan sälja på en auktion – detta naturligtvis förutsatt att man själv inte vill ha något och att alla delägare i detta dödsbo i Sockholm är överens om detta. En aution eller en försäljning av denna kvarlåtenskap av den avlidne brukar vara ett värdigt avslut där familjen kan samlas efteråt för en middag och prata gamla minnen och därefter dela upp pengarna som denna auktion av detta dödsbo har fört med sig.

I en stad som Stockholm så är just detta ett bra alternativ då det finns många företag som sysslar enbart med dödsbon och då det i Stockholm kan vara svårt att bära möbler, köra dem och annat så är detta alltså något som man ofta nyttjar just vid fördelningen av ett dödsbo.

Möbler och kläder ur ett dödsbo i Stockholm kan göra skillnad för någon

Det behöver i slutändan absolut inte heller handla om en auktion utan kan räcka med att man ringer företaget i fråga som därefter kommer och gör en värdering och sedan ger ett bud på hela detta dödsbo och de möbler som finns kvar. Då får man en summa direkt i handen och slipper allt krångel med frakt, transport och försäljning. Ett, som sagt, populärt alternativ då det handlar om ett dödsbo i Stockholm men som även naturligtvis sker i andra delar av landet.

Vi nämner här Stockholm som exempel då det är där det blir extra tydligt sett ur trafikperspektiv, avstånd och trånga utrymmen där framkomligheten är liten. Möbler och kläder ur ett dödsbo kan ju även tjäna i ett gott syfte och här menar vi att man istället för att sälja dessa istället hör sig för med exempelvis en ideell förening om de kan komma och hämta de saker man vill bli av med.

Då får man ju inga pengar för dessa möbler och kläder – men man ser till att de återanvänds och gör nytta på annat håll och det är ju en belöning i sig. Att dels slippa bära ut de möbler som är kvar efter ett dödsbo i Stockholm och därefter se hur de kan komma till pass hos en annan familj – ja, det blir ju ett väldigt värdigt bokslut över den avlidne och dennes dödsbo.

Landningssida – det nya sättet att sökmotoroptimera

Traditionell sökmotoroptimering innebär att man arbetar med en befintlig hemsida och ser till att den rankar bättre, i till exempel Google (men kan även vara i Yahoo eller Bing). Vilka ord man vill att hemsidan ska ranka på beror vilken verksamhet det aktuella företaget erbjuder (självklart kan man även optimera personliga hemsidor, men här fokuserar av på kommersiell verksamhet i första hand).

Ett problem många företag har är att man erbjuder ”för många” tjänster. Problemet är då ur optimeringssynpunkt – det kan helt enkelt vara svårt att optimera en hemsida för flera olika sökord. Det kostar både tid och pengar och det kan vara en ganska komplicerad process.

Smartare optimering med en landningssida

Ett alternativ till detta är att skaffa en så kallad landningssida. En landningssida är en specialbyggd hemsida som fokuserar helt på ett enskilt sökbegrepp; en enskild del av verksamheten.

Det kan till exempel röra sig om en byggfirma i Malmö som vill synas på begreppet badrumsrenovering då man anser att företaget inte riktigt levt upp till sin potential på det området. Man har mycket att erbjuda men når inte fram till kunderna via de tradintionella kanalerna. Eftersom man är lokaliserade i Malmö vill man enbart ha kunder från det området och väljer därför sökbegreppet ”badrumsrenovering Malmö”.

Man anlitar då en SEO-firma och ber dem bygga en landningssida som handlar om just badrumsrenovering i Malmö. Landningssida är i princip en förenklad version av företagets officiella hemsida – man har med sina logga, kontaktuppgifter och texter som ingående beskriver företagets verksamhet (hur personlig man gör landningssidan är upp till företaget som beställer den).

Men: landningssidan fokuserar alltså på ett enskilt arbetsområde, i detta fall badrumsrenovering i Malmö. Det är det som är det fina i kråksången.

URL, titel och allt annat anpassas efter sökbegreppet

Rent tekniskt så börjar man med att hitta en passade adress (URL) för hemsidan, och såväl badrumsrenovering och Malmö bör finnas med där. Sedan ser man till att sökbegreppet ”badrumsrenovering Malmö” finns med i alla nyckelelement för optimering på landningssidan. Vi ska inte gå in alltför detaljerat på den biten men det rör sig om titeln på sidan och de olika rubrikerna (H1, H2 och så vidare).  Givetvis finns även sökbegreppet med naturligt i de texter man skriver på sidan.

Kort och gott, landningssidan skräddarsys för att ranka på ”badrumsrenovering Malmö” i Google och andra sökmotorer.

Fördelar med en landningssida

Förutom att landningssidor är effektiva ur optimeringssynpunkt så är de även bra när det gäller konvertering – det vill säga, de ger kunder.

Som redan nämnts byggs dessa sidor runt ett visst sökbegrepp och det ger trygghet och trovärdighet för besökarna. Om vi fortsätter med exemplet med badrumsrenovering i Malmö så kommer den person som gör en sökning på det begreppet och klickar sig vidare till den aktuella landningssidan utan tvekan känna att han eller hon hamnat helt rätt.

Man känner direkt att man hamnat hos ett företag som är experter på badrumsrenovering som finns i Malmö. När man får klar och tydlig information från en pålitlig aktör inom branschen är steget till ett köp eller en begäran om att få en offertförfrågan inte långt.

Fira alla hjärtans dag med ett blommogram

Att visa uppskattning för de man har omkring sig är någonting som man kan göra på ett flertal olika sätt. Man kan till exempel hjälpa till med något som personen behöver hjälp med, komma med en överraskande present eller bara finnas där för personen genom en tuff tid.

En dag som till stor del handlar just om att visa uppskattning är alla hjärtans dag. Den 14 februari varje år firas kärleken världen över och många väljer att då göra något speciellt för den man tycker om. Det kan vara allt ifrån att bjuda någon på middag, ge bort en fin present eller ett handskrivet kort. Om man vill överraska ordentligt kan man välja att skicka ett blommogram till den man tycker om. Vill man inte skicka blommor kan man istället skicka andra saker såsom choklad eller liknande. Detta passar väldigt bra om du till exempel bor långt ifrån personen du vill överraska.

Många tycker dock att det har blivit för stor uppståndelse kring denna dag. Butikerna fylls med röda och hjärtformade produkter veckorna innan, allt för att vi ska köpa på oss produkter för denna speciella dag. För att undvika detta väljer vissa att helt bojkotta dagen, eller istället ta till sin fantasi och göra någonting annorlunda. Detta kan vara att göra en aktivitet som inte brukar förknippas med romantik eller att ge bort hemmagjorda presenter istället för att köpa i butik. En del par firar istället sin kärlek på det sättet som många gör på alla hjärtans dag, en annan dag på året. Kanske finns det ett datum som känns mer speciellt för just er, såsom er årsdag eller dagen ni träffades för första gången.

Glas har olika betydelse för olika personer

Glas är ett material som gärna används inom många olika branscher. Var vi ön befinner oss i livet kommer glas vara en del av det. Om det så endast handlar om fönstren hemma eller på arbetsplatsen, ett uterum eller någon form av dekorativ glaskonst på ett museum, kommer glaset alltid att finnas där. Därför är det viktigt att det hanteras rätt.

Mer komplicerat än man kan tro

En glasmästare är en person med en utbildning inom glashantering. Det är ett jobb med fokus på precision och försiktighet. Om inte glaset noga mäts ut och skärs till enligt exakta mått måste hela rutan göras om igen.  Det vanligaste är att glasmästare byter ut fönsterrutor och dylikt i människors privata hem eller på arbetsplatser. Flertalet glasmästare i Stockholm och andra större städer har t.o.m. jour och byter ut trasiga glasrutor när som helst under dygnet.

Oftast blir glasmästarens insatser hyfsat små, men ibland kan det handla om större jobb. Exempelvis att installera en hel vägg eller en del av ett tak i glas. Är beställningen dessutom baserad på specialmått blir arbetet ännu större.

Hitta rätt glasmästeri i Stockholm

Om du är på jakt efter en glasmästare i Stockholm finns det ganska många att välja bland. Vissa glasfirmor är specialiserade på en viss ort, medan andra arbetar i hela Stockholms-regionen. Det kan vara knepigt att veta exakt vilken firma som bör anlitas.

Ett bra tillvägagångssätt är att kolla referenser och tidigare jobb utförda av den aktuella glasmästaren. När det kommer till referenser på internet är det bra att vara källkritisk. Allt behöver inte stämma. Som allt annat som finns på internet kan det vara så att företaget själva eller deras familj och vänner gått in och skrivit positiva kommentarer.

Djupdyk i företaget

Förutom att kolla referenser kan det vara en bra idé att gå lite djupare i undersökningen av glasmästare i Stockholm. Exempelvis att kolla kreditupplysning och dylikt kan löna sig. Förarbetet kan leda till att många negativiteter och konsekvenser undviks. Både tid och pengar kan sparas genom att lägga lite extra tid på förundersökningen. Dessutom ger det en bra överblick över företagen i din närhet och kan komma väl tillhands vid framtida behov.

Ju tydligare plan, desto lättare blir processen

När den perfekta glasmästaren valts ut, är det bra att komma upp med en ordentlig plan över arbetet som önskas utföras. Gör en ordentlig och noga mätning över glasytan och kom fram till vilket typ av glas som önskas för arbetet. På så sätt kommer arbetet att gå smidigare, både för dig som kund och för glasmästaren. Han eller hon kan genom detta göra sig en bild över hur omfattande arbetet är och på så sätt komma fram med en betalningsplan. Om det är problematiskt att mäta upp den önskade ytan går det självklart att fråga glasmästaren om hjälp och råd.

Kontakta fler, spara mer

För att hitta det billigaste alternativet för glasmästare i Stockholm, eller i någon annan stad för den delen, är att kontakta ett flertal olika firmor angående vad du vill ha hjälp med och sedan välja det billigaste alternativet.

Powered by WordPress