Politik på nätet

Anskaffningen av politisk information sker i största utsträckning via televisionen, många var de som följde de politiska debatterna och de så kallade duellerna inför riksdagsvalen 2006 och 2010. Undersökningen ”Svenskar och Internet 2011” studerade just vilka informationskällor som svenskarna ansåg vara de viktigaste inför de två valen och här visade sig att 52 procent av svenskarna inför valet 2006 ansåg att televisionen var den kanal där flest svenskar upphämtade sin information inför röstningen. Dagstidningarna stod även de högt, 41 procent förlitade sig på den information tidningarna producerade och därefter kom vänner och familj in på tredje plats som informationskälla, med sitt stöd på 30 procent av befolkningen. 22 procent ansåg att radion gav nyttig politisk information inför valet och endast 17 procent ansåg att internet var den rätta källan för att bilda sig en uppfattning om det politiska läget och de löften som utlovades. Inför valet 2010 hade det inte skett så stora förändringar, det mesta såg ut som tidigare, med ett undantag – tron på internet som en informationskanal inför valet. Internet var nu lika viktig informationskälla som radion.

Denna statistik ovan är ett utslag på hela den svenska befolkningen men om man ser till den yngre generationen så ser det dock helt annorlunda ut. För de i åldersspannet 16 upp till 25 år var internet den viktigaste informationskanalen inför valet, därefter kom familj och vänner, på tredje plats kom televisionen och därefter dagstidningar och långt ner på viktighets skalan kom radion. Skillnaderna är tydliga och visar kanske på hur framtiden kommer att förändras. Internet är mediet för den yngre generationen och påverkar dem i allt högre grad än den äldre generationen. Det intressanta med denna statistik är kanske inte endast ungdomarnas val av informationskanal, men hur de aktivt deltar i den politiska debatten på via internet och ofta på Facebook. Enligt undersökningen diskuteras politik på Facebook, det uttrycks politiska åsikter och många söker även upp politiker på Facebook eller via andra sociala medier som exempelvis Twitter. Enligt undersökningen är det främst unga i åldrarna 16 till 25 år som diskuterar politik på Facebook, hela 48 procent av dessa användare har skrivit eller delat politiska åsikter på sin sida, vilket minskar i linje med åldern på Facebook-användarna. Sammanfattningsvis kan konstateras att ålder har stor påverkan på val av informationskanal när det handlar om politik, där de äldre följer debatter på TV söker den yngre generationen information på nätet och via sina vänner och familjemedlemmar. Trots att de kan tyckas att ungdomar påverkas till hög grad av familj och vänner så är de dessa som i större utsträckning diskuterar politik på det öppna forumet – internet.

Vem kan jag anlita för logistiken kring ett dödsbo i Stockholm?

Då en person avlider så kallas kvarlåtenskapen efter denne ett dödbo och där samlas alla tillgångar, skulder och pengar. Ett dödsbo är en juridisk person som upphör att existera den dag allting är fördelat mellan arvingarna – eller delägarna i detta dödsbo som de också kallas. Om du bor i exempelvis Stockholm och får beskedet att din farafar har dött så är du alltså en arvinge och därmed alltså delägare i din farfars dödsbo. De allra flesta fall av uppdelningar av ett dödsbo går lugnt till och sker utan större konflikter – ofta delar man upp de saker man vill ha utan att några större missnöjen yttras och ibland kan amn även göra hela processen i syfte att hedra den avlidne.

Här kan man i Stockholm exempelvis be en firma att komma och hämta allting för att sedan sälja på en auktion – detta naturligtvis förutsatt att man själv inte vill ha något och att alla delägare i detta dödsbo i Sockholm är överens om detta. En aution eller en försäljning av denna kvarlåtenskap av den avlidne brukar vara ett värdigt avslut där familjen kan samlas efteråt för en middag och prata gamla minnen och därefter dela upp pengarna som denna auktion av detta dödsbo har fört med sig.

I en stad som Stockholm så är just detta ett bra alternativ då det finns många företag som sysslar enbart med dödsbon och då det i Stockholm kan vara svårt att bära möbler, köra dem och annat så är detta alltså något som man ofta nyttjar just vid fördelningen av ett dödsbo.

Möbler och kläder ur ett dödsbo i Stockholm kan göra skillnad för någon

Det behöver i slutändan absolut inte heller handla om en auktion utan kan räcka med att man ringer företaget i fråga som därefter kommer och gör en värdering och sedan ger ett bud på hela detta dödsbo och de möbler som finns kvar. Då får man en summa direkt i handen och slipper allt krångel med frakt, transport och försäljning. Ett, som sagt, populärt alternativ då det handlar om ett dödsbo i Stockholm men som även naturligtvis sker i andra delar av landet.

Vi nämner här Stockholm som exempel då det är där det blir extra tydligt sett ur trafikperspektiv, avstånd och trånga utrymmen där framkomligheten är liten. Möbler och kläder ur ett dödsbo kan ju även tjäna i ett gott syfte och här menar vi att man istället för att sälja dessa istället hör sig för med exempelvis en ideell förening om de kan komma och hämta de saker man vill bli av med.

Då får man ju inga pengar för dessa möbler och kläder – men man ser till att de återanvänds och gör nytta på annat håll och det är ju en belöning i sig. Att dels slippa bära ut de möbler som är kvar efter ett dödsbo i Stockholm och därefter se hur de kan komma till pass hos en annan familj – ja, det blir ju ett väldigt värdigt bokslut över den avlidne och dennes dödsbo.

Landningssida – det nya sättet att sökmotoroptimera

Traditionell sökmotoroptimering innebär att man arbetar med en befintlig hemsida och ser till att den rankar bättre, i till exempel Google (men kan även vara i Yahoo eller Bing). Vilka ord man vill att hemsidan ska ranka på beror vilken verksamhet det aktuella företaget erbjuder (självklart kan man även optimera personliga hemsidor, men här fokuserar av på kommersiell verksamhet i första hand).

Ett problem många företag har är att man erbjuder ”för många” tjänster. Problemet är då ur optimeringssynpunkt – det kan helt enkelt vara svårt att optimera en hemsida för flera olika sökord. Det kostar både tid och pengar och det kan vara en ganska komplicerad process.

Smartare optimering med en landningssida

Ett alternativ till detta är att skaffa en så kallad landningssida. En landningssida är en specialbyggd hemsida som fokuserar helt på ett enskilt sökbegrepp; en enskild del av verksamheten.

Det kan till exempel röra sig om en byggfirma i Malmö som vill synas på begreppet badrumsrenovering då man anser att företaget inte riktigt levt upp till sin potential på det området. Man har mycket att erbjuda men når inte fram till kunderna via de tradintionella kanalerna. Eftersom man är lokaliserade i Malmö vill man enbart ha kunder från det området och väljer därför sökbegreppet ”badrumsrenovering Malmö”.

Man anlitar då en SEO-firma och ber dem bygga en landningssida som handlar om just badrumsrenovering i Malmö. Landningssida är i princip en förenklad version av företagets officiella hemsida – man har med sina logga, kontaktuppgifter och texter som ingående beskriver företagets verksamhet (hur personlig man gör landningssidan är upp till företaget som beställer den).

Men: landningssidan fokuserar alltså på ett enskilt arbetsområde, i detta fall badrumsrenovering i Malmö. Det är det som är det fina i kråksången.

URL, titel och allt annat anpassas efter sökbegreppet

Rent tekniskt så börjar man med att hitta en passade adress (URL) för hemsidan, och såväl badrumsrenovering och Malmö bör finnas med där. Sedan ser man till att sökbegreppet ”badrumsrenovering Malmö” finns med i alla nyckelelement för optimering på landningssidan. Vi ska inte gå in alltför detaljerat på den biten men det rör sig om titeln på sidan och de olika rubrikerna (H1, H2 och så vidare).  Givetvis finns även sökbegreppet med naturligt i de texter man skriver på sidan.

Kort och gott, landningssidan skräddarsys för att ranka på ”badrumsrenovering Malmö” i Google och andra sökmotorer.

Fördelar med en landningssida

Förutom att landningssidor är effektiva ur optimeringssynpunkt så är de även bra när det gäller konvertering – det vill säga, de ger kunder.

Som redan nämnts byggs dessa sidor runt ett visst sökbegrepp och det ger trygghet och trovärdighet för besökarna. Om vi fortsätter med exemplet med badrumsrenovering i Malmö så kommer den person som gör en sökning på det begreppet och klickar sig vidare till den aktuella landningssidan utan tvekan känna att han eller hon hamnat helt rätt.

Man känner direkt att man hamnat hos ett företag som är experter på badrumsrenovering som finns i Malmö. När man får klar och tydlig information från en pålitlig aktör inom branschen är steget till ett köp eller en begäran om att få en offertförfrågan inte långt.

Fira alla hjärtans dag med ett blommogram

Att visa uppskattning för de man har omkring sig är någonting som man kan göra på ett flertal olika sätt. Man kan till exempel hjälpa till med något som personen behöver hjälp med, komma med en överraskande present eller bara finnas där för personen genom en tuff tid.

En dag som till stor del handlar just om att visa uppskattning är alla hjärtans dag. Den 14 februari varje år firas kärleken världen över och många väljer att då göra något speciellt för den man tycker om. Det kan vara allt ifrån att bjuda någon på middag, ge bort en fin present eller ett handskrivet kort. Om man vill överraska ordentligt kan man välja att skicka ett blommogram till den man tycker om. Vill man inte skicka blommor kan man istället skicka andra saker såsom choklad eller liknande. Detta passar väldigt bra om du till exempel bor långt ifrån personen du vill överraska.

Många tycker dock att det har blivit för stor uppståndelse kring denna dag. Butikerna fylls med röda och hjärtformade produkter veckorna innan, allt för att vi ska köpa på oss produkter för denna speciella dag. För att undvika detta väljer vissa att helt bojkotta dagen, eller istället ta till sin fantasi och göra någonting annorlunda. Detta kan vara att göra en aktivitet som inte brukar förknippas med romantik eller att ge bort hemmagjorda presenter istället för att köpa i butik. En del par firar istället sin kärlek på det sättet som många gör på alla hjärtans dag, en annan dag på året. Kanske finns det ett datum som känns mer speciellt för just er, såsom er årsdag eller dagen ni träffades för första gången.

Glas har olika betydelse för olika personer

Glas är ett material som gärna används inom många olika branscher. Var vi ön befinner oss i livet kommer glas vara en del av det. Om det så endast handlar om fönstren hemma eller på arbetsplatsen, ett uterum eller någon form av dekorativ glaskonst på ett museum, kommer glaset alltid att finnas där. Därför är det viktigt att det hanteras rätt.

Mer komplicerat än man kan tro

En glasmästare är en person med en utbildning inom glashantering. Det är ett jobb med fokus på precision och försiktighet. Om inte glaset noga mäts ut och skärs till enligt exakta mått måste hela rutan göras om igen.  Det vanligaste är att glasmästare byter ut fönsterrutor och dylikt i människors privata hem eller på arbetsplatser. Flertalet glasmästare i Stockholm och andra större städer har t.o.m. jour och byter ut trasiga glasrutor när som helst under dygnet.

Oftast blir glasmästarens insatser hyfsat små, men ibland kan det handla om större jobb. Exempelvis att installera en hel vägg eller en del av ett tak i glas. Är beställningen dessutom baserad på specialmått blir arbetet ännu större.

Hitta rätt glasmästeri i Stockholm

Om du är på jakt efter en glasmästare i Stockholm finns det ganska många att välja bland. Vissa glasfirmor är specialiserade på en viss ort, medan andra arbetar i hela Stockholms-regionen. Det kan vara knepigt att veta exakt vilken firma som bör anlitas.

Ett bra tillvägagångssätt är att kolla referenser och tidigare jobb utförda av den aktuella glasmästaren. När det kommer till referenser på internet är det bra att vara källkritisk. Allt behöver inte stämma. Som allt annat som finns på internet kan det vara så att företaget själva eller deras familj och vänner gått in och skrivit positiva kommentarer.

Djupdyk i företaget

Förutom att kolla referenser kan det vara en bra idé att gå lite djupare i undersökningen av glasmästare i Stockholm. Exempelvis att kolla kreditupplysning och dylikt kan löna sig. Förarbetet kan leda till att många negativiteter och konsekvenser undviks. Både tid och pengar kan sparas genom att lägga lite extra tid på förundersökningen. Dessutom ger det en bra överblick över företagen i din närhet och kan komma väl tillhands vid framtida behov.

Ju tydligare plan, desto lättare blir processen

När den perfekta glasmästaren valts ut, är det bra att komma upp med en ordentlig plan över arbetet som önskas utföras. Gör en ordentlig och noga mätning över glasytan och kom fram till vilket typ av glas som önskas för arbetet. På så sätt kommer arbetet att gå smidigare, både för dig som kund och för glasmästaren. Han eller hon kan genom detta göra sig en bild över hur omfattande arbetet är och på så sätt komma fram med en betalningsplan. Om det är problematiskt att mäta upp den önskade ytan går det självklart att fråga glasmästaren om hjälp och råd.

Kontakta fler, spara mer

För att hitta det billigaste alternativet för glasmästare i Stockholm, eller i någon annan stad för den delen, är att kontakta ett flertal olika firmor angående vad du vill ha hjälp med och sedan välja det billigaste alternativet.

När du inte kan se ut genom fönstret

Bra företag inom fönsterputs

Det finns många som jobbar inom städbranschen och sedan privatpersoner börjat anlita företag som erbjuder städ och fönsterputs, har utbudet blivit större. Förvisso finns de som bara riktar sig till hushåll, men för de allra flesta verkar även företag vara intressant. Det finns många företag i Stockholm som jobbar uteslutande med fönsterputs, men det är inte heller ovanligt att städföretag kan ta på sig uppgiften om man skulle behöva hjälp med just detta moment.

När man skall börja abonnera på en tjänst som städning eller fönsterputs i Stockholm, brukar man börja med en inspektion av lokalerna i fråga. Även om man anger hur stor lokal det rör sig om, kan det variera stor från kontor till kontor. Vissa är enkla att rengöra och kan kosta något mindre att få rengjorda, medan andra kontor ställer en hel del krav på den som skall ta hand om tjänsten som efterfrågas. Det är därför bra om man kan ses i lokalen som avses för att där och då komma fram till vad det skulle kunna kosta att få hjälp med fönsterputs, städning eller vad det nu kan tänkas vara som behövs för att hålla lokalen trevlig och inbjudande för de som kommer dit.

Vikten av bästa arbetsmiljö

När man kommer till jobbet är det viktigt att man känner sig arbetsvillig och uppskattad. Detta gäller oavsett om man har sitt arbete i Stockholm eller i en mindre stad någonstans i Sverige. De företag som nonchalerar arbetsmiljön och som sparar in på städning och fönsterputs, kan snart se hur man tappar i fråga om arbetsvilja och ambition. Det är helt enkelt viktigt att man sitter på en plats där jobbet är i fokus och där man känner sig uppskattat för det arbete man lägger ner. Genom att investera i renhållning och bra luft, kan man öka effektiviteten och trivseln på kontoret. Det finns mycket som spelar in när man skall få ett kontor att bli trevligt och vasst. Att glömma bort renligheten är någonting som kan kosta en hel del i långa loppet och det är inte för inte som de flesta företag väljer att hyra in experter för att alltid ha ett rent och trivsamt klimat att gå till om dagarna.

Delar av städningen kan man ta hand om tillsammans och det är vanligt att kök och disk sköts gemensamt. Dock är fönsterputs någonting som är svårt att göra med ena handen under en arbetsdag varför många lägger bort detta till någon som har detta som expertområde.

Fakturabelåning ger ökad ekonomibalans

Många företag använder sig idag av tjänsten fakturabelåning. Det ger företaget mer tid till att fokusera på sina huvudområden än faktureringen. Att upprätthålla en god likviditet i företaget är såklart viktigt eftersom konkurrensmöjlgheterna och framtida investeringar då har stor möjlighet att öka.

Fakturabelåning – ökar ekonomibalansen

Det kan ibland vara svårt att hålla en jämn ekonomibalans i företaget. Vissa perioder går bättre än andra, och ibland är man i behov av kapital fastän fakturorna inte har betalats in än. För att bli av med detta problem finns något som heter fakturabelåning. Det innebär att man överlåter fakturahanteringen till ett finansbolag. De ger ditt företag en kredit i jämnvikt med de belopp fakturorna avser, 70-90 procent av pengarna får ni direkt.

Kostnad för fakturabelåning

Fakturabelåning som tjänst kostar ditt företag en viss procent av fakturornas sammanlagda värde, denna procent tar alltså finansbolaget som sköter fakturabelåningen. Det kan aldrig kan kosta ditt företag mer än de fakturor som kommer in och du har därmed full koll på din månadskostnad.

Här är en bra sida om fakturabelåning. Där finns massa tips och råd om just belåning av faktura.

Här är även ett bra finansbolag som erbjuder fakturabelåning, där kan ni läsa mer. Glöm inte att kontrollera att finansbolaget ni tänker välja är godkänt hos Finansinspektionen

Powered by WordPress